Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
apps on a mobile phone

Ffordd o fyw

Apiau i helpu yn ystod pellter cymdeithasol

By ResLife 21 Sep 2020

Yn sgil y cyfnod sydd ohoni, mae cadw pellter cymdeithasol wedi dod yn fesur y dylai pob un ohonom gadw ato. Mae hyn wedi gwneud gweld ffrindiau a theulu’n anodd oherwydd bod pobl dan gwarantin, mae gwaharddiadau teithio ar waith a’r rheol o ran ‘teuluoedd yn cwrdd dan do’. Gyda’r rhaglenni ar ffonau clyfar sydd gennym heddiw, mae cadw mewn cysylltiad â’ch teulu a’ch ffrindiau yn hawdd. Fel pawb, edrychais am apiau galwadau fideo yn bennaf, ond des i o hyd i apiau cŵl a’m galluogodd i wylio fideos a chwarae gyda’r rhai rwyf wedi galwad â nhw. Efallai eich bod wedi clywed am lawer o apiau, ond isod ceir y pum ap ffôn gorau yn fy marn i.

1. Zoom

a screenshot of a cell phone

Erbyn hyn, mae’n siŵr eich bod chi wedi dod ar draws yr ap hwn neu wedi clywed amdano. Mae busnesau ac ysgolion wedi defnyddio gwasanaethau Zoom i ddysgu ac i addysgu ar-lein. Fodd bynnag, gallwch ddefnyddio eu gwasanaeth i gynnal galwadau fideo gyda sawl cyfranogwr. Galwadau 40 munud yn unig y mae’r fersiwn rhad ac am ddim yn eu cynnig wrth gael sawl unigolyn mewn galwad.

2. Houseparty

a screenshot of a cell phone

Mae Houseparty yn ap galwadau fideo arall, ond mae’n llai ffurfiol na’r gweddill. Nid oes angen ymuno drwy ddolen sy’n eich gwahodd nag aros am rywun i’ch derbyn i’r alwad. Mae gan yr ap gemau a chwisiau i chi eu mwynhau, hefyd.

3. Netflix Party

a screenshot

Mae Netflix yn blatfform mawr sy’n enwog iawn am ei amrywiaeth eang o gyfresi a ffilmiau. Os byddech fel arfer yn cael nosweithiau ffilm gyda’ch teulu a’ch ffrindiau, mae’n siŵr bod y rhain wedi’u canslo oherwydd nad ydych yn gallu mynd i dŷ rhywun arall. Mae Netflix Party yn caniatáu i chi wylio gydag eraill. Yr unig beth y mae angen i chi ei wneud yw lawrlwytho’r ap fel estyniad i’ch porwr Google Chrome a byddwch yn barod i fynd!

4. Rave

a screenshot of a cell phone

Os nad Netflix yw'r platfform o'ch dewis orau o ran gwylio ffilmiau a chyfresi, hwn fyddai'r opsiwn arall. Mae Rave yn syniad tebyg i Netflix Party, ond mae'n cefnogi llawer mwy o blatfformau ffrydio fideos fel YouTube, Vimeo, Reddit, ac ati. Mae nodwedd sy’n caniatáu i chi anfon negeseuon testun a chlipiau llais at eich gilydd.

5. Bunch

a screenshot of a cell phone

Os hoffech fod yn sgwrsio gyda’ch ffrindiau wrth chwarae gemau ar eich ffôn, dyma’r ap i chi. Byddai fideos eich ffrindiau yn ymddangos ar frig eich sgrîn wrth i chi chwarae a gallwch chi siarad â'ch gilydd gan ei gwneud yn llawer mwy pleserus. Dim ond 8 o bobl y mae'r ap yn eu cefnogi ar y tro felly dylech fod yn ymwybodol o hynny hefyd.

Pynciau Poblogaidd in Ffordd o fyw