Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Ffordd o fyw

Archwilio siopau coffi Caerdydd

By LaurenRLC 06 Jan 2023

Ar ddyddiau oer y gaeaf hyd at nosweithiau cynnes yr haf, mae nifer o gaffis yn parhau ar agor o gwmpas Caerdydd sy'n gweini coffi rhyfeddol o flasus. Boed yn mocha hufennog neu'n bastwn fflawiog menyn, mae'n siŵr y bydd gan y caffis yng Nghaerdydd rhywbeth fydd yn cynhesu'ch calon.

Dyma 4 caffi y gallwch ymweld â nhw ac archwilio i flasu'r diwylliant coffi blasus. Mae hyd yn oed yn rhoi cyfle i chi ymweld â llawer o lefydd o gwmpas Caerdydd!

1. Penylan Pantry

Wedi'i leoli ar Kimberly Road, tua 100m i lawr y ffordd o Feddygfa Tŷ'r Rhath, gall myfyrwyr o Neuadd y Brifysgol ddod i Pantri Pen-y-lan i fwynhau coffi newydd i'r tir yn eu caffi. Gan weini ystod eang o gynhyrchion coffi a phastynau, mae Pantri Pen-y-lan yn rhoi math gwahanol o ffa coffi bob dydd, gan roi cyfle i'r rhai sy'n ymweld â nhw fwynhau diddorol a blasus diwylliant coffi. Dyma le gwych i ymweld ag e am ddiwrnod braf i ffwrdd ar ôl mynd am dro ym Mharc y Rhath sy'n daith gerdded fechan i ffwrdd.

2. Quantum Coffee Roaster

Wedi'i leoli ym Mae Caerdydd, mae'r caffi hyfryd hwn yn lle perffaith i ymlacio ac ymlacio ar ôl diwrnod allan. Mae taith gerdded 10 munud o'r pier, Quantum Coffee Roasters yn lle perffaith i hongian i fwynhau eu hystod eang o gynhyrchion coffi a phastynau. Gyda thu mewn wedi'i addurno'n hyfryd, ei olygfa olygfaol o Fae Caerdydd yw'r lle gorau posibl i fwynhau prynhawn penwythnos braf gyda'ch ffrindiau'n sgwrsio. Caffi diddorol i ymweld os ydych chi erioed yn bwriadu ymweld â Bae Caerdydd!

3. 200 Degrees

Wedi'i leoli ar Stryd y Frenhines Caerdydd neu 5-10 munud o gerdded o Barc Bute, mae'n gaffi hyfryd sy'n sefyll yng nghanol dinas Caerdydd. Mae Caffi 200 Gradd yn cynnig ystod eang o gynhyrchion coffi a diodydd, ynghyd ag amrywiaeth eang o basteiod blasus i'w mwynhau ar ôl siop brynhawn braf yn Heol y Frenhines Caerdydd. Mae ganddo awyrgylch rwtîn gyda golygfa hyfryd o brysurdeb Caerdydd. Mae 200 Gradd hefyd yn ysgol barista, gydag ystod eang o gyrsiau yn ymwneud â choffi y gall unrhyw un gofrestru iddo. Yn sicr, mae ei goffi blasus a'i awyrgylch cynnes yn gwneud y caffi yn lle hyfryd i dreulio'r prynhawn ynddo.

4. Pettigrew Tea Rooms

Mae Pettigrew's yn ffefryn gyda'r brodorion, ac mae i'w weld reit wrth ymyl Castell Caerdydd sy'n ffinio â Pharc Bute. Mae'n gaffi swynol iawn sy'n rhannu esthetig y castell ac mae ganddo ddewis helaeth o basteiod dŵr ceg a phobi ar werth, nid yw ei goffi tir ffres a'i ddiodydd blasus i'w colli chwaith. Mae'n lle perffaith i unrhyw un sy'n edrych i dreulio eu hamser cinio os ydych chi yn y dref ac yn ffansio te prynhawn braf.

tagline cymraeg
LaurenRLC profile picture

LaurenRLC Residence Life Coordinator for Talybont!
View All Posts