Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a dining room at Cardiff uni

Llety

Arlwyo mewn preswylfeydd

By ResLife 16 Sep 2020

Mewn rhai o breswylfeydd y Brifysgol, darperir bwyd ar adegau penodol o’r dydd, naill ai fel rhan o gontract y breswylfa neu os ydynt yn fodlon talu amdano. I ddewis derbyn y bwyd a ddarperir yn y preswylfeydd hynny, dylech fod wedi dewis yr opsiynau ‘wedi’i arlwyo’ neu ‘wedi’i arlwyo’n rhannol’ wrth ddewis eich ystafell ar-lein. Gwneir hyn cyn i chi gyrraedd Caerdydd. Y gwahaniaeth rhwng yr opsiynau hynny yw bod myfyrwyr wedi’u harlwyo’n llawn yn cael bwyd i frecwast ac i swper tra bo myfyrwyr wedi’u harlwyo’n rhannol yn cael swper yn unig. Mae’r opsiwn arlwyo hwn yn wych i fyfyrwyr prysur nad oes amser ganddynt i goginio, neu’r rhai hynny sy’n methu coginio. Fel y nodwyd eisoes, nid yw pob preswylfa’n cynnig y gwasanaeth hwn. Mae hyn oherwydd bod rhai preswylfeydd yn llai nag eraill heb y cyfleusterau, megis cegin ar y campws i goginio’r bwyd. Os oes ymwelwyr gyda chi sydd eisiau mwynhau’r bwffe, bydd yn rhaid i’r myfyriwr sy’n byw yno fynd i dderbynfa’r llety yn ystod oriau gwaith a thalu rhwng £4 - £6. Mae hyn yn dibynnu p’un a yw’n cynnwys brecwast neu swper. Byddwch yn cael slip i roi i’r cogydd. Dyma’r opsiynau arlwyo ar gyfer y preswylfeydd:

Wedi’i arlwyo’n llawn: Neuadd Aberdâr

Wedi’i arlwyo’n rhannol: 

  • Llys Senghennydd
  • Neuadd Senghennydd
  • Neuadd Gordon

Gweinir bwyd mewn bwffe agored rhwng amseroedd penodol.

Neuadd Aberdâr

a dining room table

  • Dydd Llun i ddydd Gwener: Gweinir brecwast rhwng 07:45 – 09:00. Gweinir swper rhwng 17:45 – 18:30. 
  • Dydd Sadwrn a dydd Sul: Gweinir brecwast rhwng 09:00 – 10:00. Dim swper ar benwythnosau

Llys Senghennydd, Neuadd Senghennydd a Neuadd Gordon

a dining room table

Darperir y bwyd, ar gyfer y preswylfeydd a grybwyllwyd eisoes, ym Mwyty Trevithick a gellir dod o hyd iddo yn Adeiladau’r Frenhines (Adeiladau Peirianneg). Mae’n cymryd tua 5 munud i gerdded yno o’r preswylfeydd hynny.

  • Dydd Llun i ddydd Gwener: Gweinir swper rhwng 17:00 – 19:00.
  • Dydd Sadwrn a dydd Sul: Dim swper ar benwythnosau

Cyrhaeddwch yn brydlon er mwyn sicrhau nad ydych yn methu eich prydau bwyd. Os na hoffech fwyta yno am ba bynnag reswm, gallwch ofyn am focs i gludo’r bwyd oddi yno. Gofynnir i chi ddangos eich cerdyn adnabod myfyrwyr yn ogystal â cherdyn eich preswylfa i gael eich pryd o fwyd.

Pynciau Poblogaidd in Llety