Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
a person sitting at a kitchen table on their phone

Llety

Aros yn ddiogel mewn preswylfeydd gyda COVID

By LaurenRLC 16 Sep 2020

Er nad yw'n effeithio ar bethau fel y gwnaeth yn 2020, mae COVID-19 yn dal i fod yn real iawn i lawer o bobl, ac mae'n bwysig iawn i bob un ohonom fod yn ofalgar bod yna bobl sy'n dal i boeni'n fawr am ei ddal, a firysau eraill hefyd. Heblaw, mae Ffliw Freshers yn dal i fod yn beth, felly mae bob amser yn ddefnyddiol i fod yn barod gyda ffyrdd o gadw'ch hun yn ddiogel!

Dyma fach o gyngor am sut i aros yn ddiogel mewn preswylfeydd: 

  • Ble’n bosib, manteisiwch o drawsgludiadau heb gyswllt. Er gall y gost ychwanegol peri gofid, os bosib, ystyriwch ddefnyddio trawsgludiadau ar gyfer bwyd parod neu siopa bwyd yn lle mynd i'r siopau. Bydd hyn yn lleihau eich amlygiad i'r firws, ac mae’n llai o drafferth na mynd i'r siop gan fod y rhan fwyaf o archfarchnadoedd mawr yn cynnig systemau trosgludo. Gallech wneud archeb gyda gweddill eich fflat er mwyn rhannu’r gost trawsgludiad.  
  • Diheintiwch fannau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml. Mae dolennau drws, switshis golau, tapiau a dolennau peiriannau yn y gegin ymysg rhai o’r mannau sy’n cael eu cyffwrdd fwyaf. Trefnwch amserlen gyda gweddill eich fflat er mwyn rhannu’r tasgau a chadwch digon o nwyddau glanhau. Defnyddiwch y linc Sefydliad Iechyd y Byd am gymorth ar sut i lanhau’n effeithiol.  
  • Glanhewch. Eich. Dyfeisiau. Yn ogystal â mannau sy’n cael eu cyffwrdd llawer, mae angen glanhau a diheintio eich ffôn a’ch cyfrifiadur yn aml. Mae’r fideo hon gan y BBC yn dangos sut i ddiheintio eich ffôn symudol gan ddefnyddio sebon a dŵr.
  • Does dim tystiolaeth bod angen diheintio eich bwydydd. Yn ôl y Sefydliad Iechyd y Byd a Llywodraeth y DU, does dim tystiolaeth bod coronafirwsau’n cael eu lledaenu trwy fwyd. Er hynny, dylech wastad golchi eich dwylo gyda sebon a dŵr cyn i chi baratoi bwyd, a sicrhewch fod yr adnoddau a’r arwynebedd paratoi wedi eu glanhau hefyd.   
  • Os oes angen mynd at eich fflat ar gyfer gwaith cynnal a chadw, gallwch barhau i gadw pellter cymdeithasol i fod yn ddiogel. Mae glanhau unrhyw fannau sydd wedi eu cyffwrdd ar ôl i'r staff adael yn syniad da hefyd. 
  • Byddwch yn ymwybodol o wybodaeth gan ffynonellau swyddogol. Fel yr ydych wedi gweld, mae canllawiau a deddfau’n newid trwy’r amser er mwyn ymateb i ddatblygiad y pandemig, felly sicrhewch eich bod yn ymwybodol o’r newyddion diweddaraf o ran beth sy’n ddiogel a’r hyn y gallech ei wneud. Dilynwch newyddion gan ffynonellau swyddogol, fel Llywodraeth Cymru/DU a Sefydliad Iechyd y Byd.

Gallwch ddarllen mwy am ganllawiau ar gyfer cadw'ch cartref yn lân ar wefan Sefydliad Iechyd y Byd.

Am ragor o wybodaeth, gallwch ymweld â gwefan Coronavirus i gael yr holl ddiweddariadau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. 
LaurenRLC profile picture

LaurenRLC Residence Life Coordinator for Talybont!
View All Posts

Pynciau Poblogaidd in Llety