Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a close up of a toy car with suitcases on the roof

Ffordd o fyw

Beth i’w bacio ar gyfer y brifysgol

By bzellie 12 Jul 2021

Ydych chi wedi gwneud cais i astudio yn y brifysgol? Yn mynd i fyw mewn neuadd breswyl neu lety preifat y flwyddyn nesaf? Dyma ein canllaw cyflawn i’r hyn i'w bacio er mwyn sicrhau y byddwch yn barod i ymgynefino â bywyd yn y brifysgol! *

DILLAD GWELY:

 • Cynfasau
 • Casys clustogau
 • Clustogau
 • Gorchuddion duvet
 • Duvet
 • Gorchudd matres
 • Matres uchaf
 • Blanced

DILLAD:

 • Eich dillad bob dydd: dewch â’ch holl drowsusau, topiau, dillad isaf, pyjamas ac esgidiau, yn ogystal â dillad cynnes fel siwmperi a chotiau i sicrhau y byddwch yn barod am dywydd oer
 • Dillad chwaraeon os ydych chi’n ystyried cymryd rhan mewn chwaraeon yn y brifysgol
 • Dillad ffurfiol ar gyfer unrhyw giniawau neu ddigwyddiadau y gallech fynd iddynt yn rhan o’ch cwrs/cymdeithasau
 • Gwisg ffansi/dillad addas ar gyfer yr holl ddigwyddiadau cymdeithasol annisgwyl yn y brifysgol
a bed with cushions on it

OFFER ELECTRONIG:

 • Ffôn/gliniadur
 • Gwefrwyr
 • Cof bach
 • Gwifrau estyniad
 • Cebl Ethernet
 • Clustffonau
 • Offer gwallt: sychwr gwallt/haearn sythu/haearn cyrlio
 • Batris

EITEMAU CEGIN:

 • Cwpanau a gwydrau yfed
 • Powlenni a phlatiau
 • Cyllyll a ffyrc
 • Sosban/padell ffrio/wok
 • Hambyrddau pobi
 • Bwrdd torri
 • Cynhwysyddion plastig
 • Jwg mesur
 • Menig ffwrn/llieiniau sychu llestri
 • Cynhyrchion glanhau: clytiau/sbyngau/padiau sgwrio a chwistrell/cadachau
 • Ffoil/haenen lynu/papur pobi
 • Gogr/colandr
 • Offer ychwanegol, e.e. blendiwr, cwcer reis, teclyn brechdanau crasucutlery in a drawer

EITEMAU YSTAFELL YMOLCHI:

 • Sebon
 • Mat ystafell ymolchi
 • Tywelion
 • Pethau ymolchi: brwsh dannedd, past dannedd, gel cawod, siampŵ, sebon llyfnu, hufen lleithio, diaroglydd ac ati
 • Cynhyrchion misglwyf
 • Diaroglydd aer
 • Papur toiled

EITEMAU ASTUDIO:

 • Nodiaduron, dyddlyfrau, papur
 • Dyddiadur/cynlluniwr academaidd
 • Pennau/pensiliau/pennau aroleuo/dilewyr
 • Siswrn/glud/tâp
 • Nodiadau gludiog, deunydd ysgrifennu
a close up of a bathroom sink

DOGFENNAU:

 • Dogfennau adnabod (pasbort, trwydded yrru ac ati)
 • Cyfriflenni banc
 • Dogfennau cyllid myfyrwyr
 • Rhif gyda’r GIG
 • Rhif Yswiriant Gwladol

 EITEMAU AMRYWIOL:

 • Basged ddillad
 • Cambrenni
 • Ymbarél
 • Bagiau
 • Sychwr dillad a phegiau
 • Blychau neu fasgedi storio
 • Pecyn o gardiau
 • Drych
 • Potel ddŵr/fflasg
 • Potel ddŵr poeth
 • Offerynnau cerdd
 • Addurniadau: posteri, lluniau
a close up of a laundry basket

* Gobeithio bod y rhestr hon wedi bod yn ddefnyddiol! Sicrhewch eich bod yn darllen y canllawiau a roddwyd i chi i weld pa eitemau a all fod ar gael yn barod a pha eitemau nad ydym yn eu caniatáu mewn neuaddau preswyl. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar Fewnrwyd y Myfyrwyr.

Pob lwc i chi yn y brifysgol! 

Pynciau Poblogaidd in Ffordd o fyw