Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
Cardiff bay

Ffordd o fyw

Beth yw’r pethau gorau am fod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd?

By ResLife 21 Sep 2020

1. Castell syfrdanol

a castle

Mae’r castell canoloesol, hardd hwn yng nghanol y ddinas, ac mae ganddo hanes sy’n para dros 2,000 o flynyddoedd. Caiff ei ddefnyddio’n aml ar gyfer perfformiadau a gwyliau cerddorol. Trwy fyw yng Nghaerdydd, rydych chi’n gymwys i gael allwedd i’r castell, sy’n costio £6.75, a gallwch gael mynediad rhad ac am ddim i’r castell am 3 blynedd yn ogystal â gostyngiadau arbennig i amrywiaeth o ddigwyddiadau yn y castell.

2. Parciau gwych

a rabbit in grass

Mae gan Gaerdydd nifer o barciau hardd sy’n cynnig amgylchedd i ymlacio neu rywle i wneud ymarfer corff. Mae Parc Bute yn barc mawr sy’n llawn bywyd gwyllt yng nghanol y ddinas. Mae’n cynnig golygfeydd gwych o gastell Caerdydd ac Afon Taf. Mae Parc y Rhath yn barc poblogaidd arall sydd â llyn hyfryd a chychod rhwyfo i’w llogi i’w archwilio.

3. Bae rhyfeddol Caerdydd

Cardiff bay

Mae Bae Caerdydd yn lleoliad gwych sy’n gartref i nifer o atyniadau, megis Canolfan Mileniwm Cymru, Senedd Cymru, yr Eglwys Norwyaidd ac adeilad y Pierhead. Mae hefyd llwybr eiconig sy’n arwain at y morglawdd, a cheir sawl golygfa odidog. Yn olaf, mae nifer o dacsis dŵr sy’n cynnig teithiau cwch i fwynhau’r golygfeydd hardd.

4. Digwyddiadau chwaraeon campus

A building near a river

Mae Caerdydd yn enwog am ei digwyddiadau chwaraeon ac awyrgylch chwaraeon gwych. Rygbi yw chwaraeon cenedlaethol Cymru ac mae’n rhan fawr o ddiwylliant Cymru. At hynny, cynhaliwyd rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA ym mis Mehefin 2017 yng Nghaerdydd.

5. Amgueddfa anhygoel

Wales Millennium Centre

Mae Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd yn amgueddfa ac yn oriel gelf sydd â nifer o gasgliadau celf, arteffactau trawiadol ac orielau gwych. Mae’r amgueddfa yn cynnwys darluniau enwog, anifeiliaid, adar a phryfed o Gymru, awyrfeini, dinosoriaid a hyd yn oed mamothiaid, a chewch fynd i mewn yn rhad ac am ddim.

6. Awyrgylch gwyliau gwych

a wheel and fireworks in front of a building

Mae’r Nadolig yng Nghaerdydd yn adeg hudolus. Mae rhai digwyddiadau mawr dros y Nadolig yn cynnwys Gŵyl y Gaeaf Caerdydd, sy'n cynnwys reidiau a man sglefrio iâ, a Marchnad Nadolig Caerdydd gyda llawer o opsiynau o ran bwyd a diod tymhorol a chrefftau. Mae’r ddinas yn cael ei haddurno â llawer o oleuadau ac mae cerddoriaeth Nadoligaidd yn creu hwyl yr ŵyl.

7. Bywyd nos gwych

a drink at a bar

Mae Caerdydd yn enwog am ei bywyd nos, a cheir nifer o dafarnau, bariau a chlybiau nos bywiog ledled y ddinas. Mae gan bob bar a chlwb nos ei arddull ei hun sydd ag awyrgylchoedd, cerddoriaeth, addurniadau, diodydd a chynigion gwahanol.

8. Cyfleoedd ardderchog i grwydro Cymru

a castle

Mae Caerdydd yn sylfaen wych i archwilio Cymru, a gallwch fynd ar deithiau gwych i nifer o leoliadau mewn diwrnod. Mae rhai o’r lleoliadau hyn yn cynnig Castell Caerffili, sef ail gastell fwyaf y Deyrnas Unedig, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, tref arfordirol odidog Dinbych-y-pysgod, castell hudolus Castell Coch a Bae Rhossili, un o draethau harddaf y DU.

Pynciau Poblogaidd in Ffordd o fyw