Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
brown shopping bags with items in them

Llety

Ble y dylid prynu eitemau hanfodol

By ResLife 17 Sep 2020

Yn dod i ddinas newydd efallai nad ydych chi'n gwybod o ble i gael yr holl hanfodion o... felly rydyn ni wedi rhoi rhestr at ei gilydd gyda phopeth fydd ei angen arnoch.

Cynhyrchion glanhau: gallwch ddod o hyd i lieiniau glanhau, sbyngau, menig a chynhyrchion gwahanol yn rhad yn Poundland neu Lidl, a gallwch ddod o hyd iddynt yn ehangach yn yr archfarchnadoedd mawr megis Tesco, Sainsbury's a Marks & Spencers.

a cup of coffee

Pethau ymolchi/gofal croen/colur: yn ddibynnol ar beth sydd ei angen arnoch, gallwch ddod o hyd i’r rhain mewn archfarchnadoedd arferol. Fodd bynnag, gellir dod o hyd i amrywiaeth well a hefyd, fel arfer, pris llai yn Boots neu Superdrug yng Nghanol y Ddinas a Heol Albany.

Eitemau ar gyfer yr ystafell wely/cegin: Mae'r daith yn ystod Wythnos y Glas i Ikea ym Mae Caerdydd bron yn hollbwysig, ac ar y cyfan dylech allu dod o hyd i bopeth y gall fod ei angen arnoch yno - o blanhigion cartref i gyllyll a ffyrc a lampau. Os ydych yn mynd i Ikea, sicrhewch eich bod yn cymryd un neu ddau fag glas mawr eiconig. Bydd y cyntaf yn amhrisiadwy am olchi dillad ac am symud allan yn ddiweddarach, ac maent yn gadarn iawn.

a blue and white toothbrush

Cynfasau/dillad gwlâu/clustogau: gallwch gael y rhain o Ikea hefyd, neu'n agosach at y neuaddau preswyl ym Matalan a Primark yng Nghanol y Ddinas. Hefyd, gallwch brynu pecyn dillad gwely llawn sy'n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch o Breswylfeydd y Brifysgol, a bydd yn barod i chi yn eich ystafell pan fyddwch yn cyrraedd. 

Llyfrau nodiadau/offer ysgrifennu: er y gallwch ddod o hyd i'r rhain yn yr archfarchnad, syniad a brofwyd yn fwy yw edrych mewn siopau yn y ddinas, megis WHSmith, The Works, Paperchase a Typo.  Hefyd, mae Blackwells yn Undeb y Myfyrwyr lle gallwch ddod o hyd i rai gwerslyfrau. 

a person sitting on a bed

Sylwch - os oes angen i chi hunanynysu pan fyddwch yn cyrraedd Caerdydd am y tro cyntaf, gellir archebu'r rhan fwyaf o'r eitemau a grybwyllir (a BWYD wrth gwrs) ar-lein. Mae archfarchnadoedd fel Tesco, Asda a Sainsbury's yn gwerthu'r rhan fwyaf o'r eitemau y bydd eu hangen arnoch a byddant yn danfon i'ch preswylfa.