Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a close up of a toy

Llety

Cael eich cloi allan, a sut i osgoi hynny

By LaurenRLC 02 Oct 2020

Croeso i'ch neuaddau preswyl newydd! Rydych wedi cael eich ystafell a'ch allweddi, cardiau a'r ffobiau... Weithiau, gall fod yn llawer i gofio, ac yn hawdd i anghofio'ch allweddi pan fyddwch yn mynd allan. Ond peidiwch â phoeni, ry'n ni yma i'ch achub chi!

Beth am ddechrau drwy ddweud os ydych chi'n cael eich cloi allan o'ch ystafell/fflat, bydd gofyn i'r Dderbynfa neu'r Tîm Diogelwch i'ch gadael chi i mewn yn costio £10 bob tro. Mae hynny werth bron i 17 paced o fisgedi siocled yn Lidl! Go brin eich bod chi eisiau colli allan ar 17 paced o fisgedi? Y ffordd rhwyddaf i wneud pethau yw peidio â chael eich cloi allan - hawdd, dim problem. Ond sut fyddwch chi'n cofio mynd â'ch allweddi gyda chi bob tro ry'ch chi'n gadael eich ystafell?! Dyma ychydig o syniadau i'ch helpu chi!

Pan aethoch i mewn i'ch ystafell newydd am y tro cyntaf, efallai eich bod wedi sylweddoli ar y pecyn croeso oedd yn aros amdanoch chi. Un o'r pethau wnaethon ni adael yn eich ystafell cyn i chi gyrraedd oedd laniard Tîm Bywyd Preswyl piws - gallwch roi eich cardiau Preswylfa arno! Os oes gennych allweddi hefyd, mae'n hawdd iawn eu hatodi i'r laniard. Nawr mae popeth pwysig mewn un lle (ceisiwch beidio â'u colli, byddai hynny'n lletchwith!). Gallwch wisgo'r laniard a'i gario gyda chi bob amser, neu ei roi yn eich poced... Gan fod y laniard yn biws, byddwch yn gallu sylwi arno o hyd a gobeithio y bydd hynny'n help i chi ei gofio cyn gadael! Os nad yw hynny'n ddigon, ceisiwch ei gadw yn yr un lle bob tro - beth am ar eich corcfwrdd?

 Iawn, ry'ch chi wedi gwneud hyn i gyd ond nid yw'n gweithio, neu efallai nad ydych yn hoffi'r lliw piws? Beth am drefnu negeseuon atgoffa! Argraffwch boster yn eich atgoffa i fynd â'ch allweddi a'i roi ar eich drws. Rhowch larwm ar eich ffôn. Rhowch gloch ar eich drws (o ble gawsoch chi ef?) - gwych, beth bynnag sy'n gweithio i chi.

Rhywbeth arall sy'n ddefnyddiol i mi yn bersonol yw gadael fy allweddi ger rhywbeth sydd gyda fi o hyd waeth ble rydw i'n mynd - fy ffôn. Os ydych yn rhoi eich allweddi gyda'ch ffôn, rydych chi'n fwy tebygol o gofio i fynd â'r ddau beth! Yn amlwg, efallai nad ydych chi'n gaeth i'ch ffôn cymaint â fi, felly gall fod yn rhywbeth sy'n mynd gyda chi waeth ble rydych chi'n mynd. Llyfr nodiadau? Lipstic? Eich anifail anwes? Penderfynwch chi!

Hyd yn oed gyda'r holl awgrymiadau gwych hyn, efallai y byddwch yn dal i gael eich cloi allan. Peidiwch â mynd i banig - beth am y bobl ry'ch chi'n byw gyda nhw? Crëwch sgwrs grŵp gyda'r bobl chi'n byw gyda nhw neu efallai gyda phob myfyriwr yn eich adeilad, felly os ydych yn styc y tu allan yn y glaw, gall rhywun adael chi i mewn! Cofiwch wneud yr un peth i rywun arall os yw'n digwydd iddyn nhw - ac mae'n siŵr o ddigwydd rhyw bryd!

LaurenRLC profile picture

LaurenRLC Residence Life Coordinator for Talybont!
View All Posts

Pynciau Poblogaidd in Llety