Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a row of luggage

Ffordd o fyw

Campfeydd yng Nghaerdydd

By ResLife 16 Sep 2020

I’r rhai ohonoch sy’n ystyried buddsoddi i ddod yn aelod o gampfa, mae nifer o opsiynau ar gael:

Aelodaeth Chwaraeon Prifysgol Caerdydd

 • Mae’r aelodaeth hon yn rhoi MYNEDIAD AT GYFLEUSTERAU DWY GAMPFA: y gampfa yn Nhal-y-bont (sy’n ddelfrydol oherwydd ei bod ger lle byddwch yn byw) a’r gampfa ger Undeb y Myfyrwyr (sy’n gallu bod yn ddefnyddiol os ydych yn ystyried gwneud ymarfer corff rhwng darlithoedd, os yw eich amserlen yn caniatáu hynny). 
 • Mae’r gampfa yn Nhal-y-bont yn tueddi i fod yn brysur yn y prynhawn a gyda’r nos oherwydd dyma’r adeg y mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn dychwelyd o’r Brifysgol. Felly, os yw'n well gennych chi gampfeydd sy'n llai gorlawn, efallai yr hoffech chi ddod o hyd i amser arall yn ystod y dydd i fynd. 
 • Myfyrwyr yw rhan fwyaf y bobl sy’n mynd i’r gampfa yn Nhal-y-bont, a byddwch chi’n adnabod llawer ohonynt o’ch cwrs. Mae hyn yn ei gwneud hi’n haws dod o hyd i ffrind i ddod i’r gampfa gyda chi. Os byddai’n well gennych dreulio amser ar eich pen eich hun yn y gampfa, heb weld wynebau cyfarwydd o’r Brifysgol, yna efallai byddai opsiwn arall yn well i chi. 
 • Oriau agor: Llun-Gwener 6:45 a.m. - 10 p.m., Sadwrn-Sul: 10 a.m. - 6 p.m.

Canolfan Better Maendy 

 • Dyma opsiwn synhwyrol arall i fyfyrwyr sy’n byw yn Nhal-y-bont oherwydd ei lleoliad, oherwydd ei bod hi’n cymryd llai na 10 munud i gerdded o Dde Tal-y-bont a Llys Tal-y-bont.  
 • Yr hyn sy’n arbennig am y gampfa hon yw bod ganddi BWLL NOFIO, ac mae’n cynnig dosbarthiadau nofio i’r rhai hynny sydd am ddysgu. 
 • I fyfyrwyr rhyngwladol sy’n bwriadu aros yng Nghaerdydd dros wyliau’r Nadolig a’r Pasg, mae’r gampfa hon yn aros ar agor yn ystod y cyfnodau hyn yn wahanol i gampfeydd eraill ym Mhrifysgol Caerdydd. 
 • Mae llawer o fyfyrwyr y Brifysgol yn mynd i’r gampfa hon yn rheolaidd, er nad myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn unig sy’n mynd yno. 
 • Cyfeiriad: Heol y Goron, Caerdydd CF14 3AJ
 • Pris: £26 y mis (aelodaeth i fyfyrwyr)

Mae’r campfeydd canlynol yn y dref:

JD Gyms Caerdydd

 • Cyfeiriad: Heol y Frenhines, Caerdydd CF10 2BH
 • Ffôn: 029 2002 0000
 • Oriau agor: Llun-Gwener: 6 a.m. - 10 p.m., Sadwrn-Sul a gwyliau banc: 8 a.m. - 8 p.m. 

PureGym Caerdydd Canolog

 • Cyfeiriad: Wood St, Caerdydd CF10 1LA
 • Oriau agor: 24/7
 • Pris: £19.99 y mis
 • Ffôn: 0345 013 3192

The Gym Canol Dinas Caerdydd

 • Cyfeiriad: Canolfan Siopa Capitol, Heol y Frenhines, Caerdydd CF10 2HQ
 • Oriau agor: 24/7
 • Pris: £16.99 y mis 

*Mae mwyafrif y campfeydd yn cynnig bargeinion ar ddechrau’r flwyddyn academaidd ac yn ystod Wythnos y Glas.

**Mae rhai cymdeithasau (e.e. MedSoc) yn cynnig gostyngiadau i’w haelodau i gael aelodaeth i gampfa Prifysgol Caerdydd. Fodd bynnag, dim ond am gyfnod cyfyngedig y gellir eu cael ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. 


Pynciau Poblogaidd in Ffordd o fyw