Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
a group people walking towards the camera

Llety

Cwrdd â’r tîm: Cynorthwywyr Campws y Gogledd

By ResLife 15 Sep 2020

Mae eich cynorthwywyr yng Nghampws y Gogledd yn byw yn yr un neuaddau preswyl â chi a byddent yn cynnal nifer o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn. Dewch i adnabod eich cynorthwywyr isod! 

A picture containing shirt

Description automatically generated

Enw: Fatima
Lle geni: Manceinion, DU
Cwrs: Peirianneg Sifil 
Blwyddyn: Trydydd flwyddyn 
Hobïau: Heicio, gwnïo, garddio, celf. 
Disgrifiwch eich hun mewn tri gair: Amyneddgar, optimistaidd, cyfeillgar. 
Neges i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghampws y Gogledd: Croeso i Gampws y Gogledd! Mae’n bosib fod byw mewn neuaddau preswyl yn syniad brawychus i gychwyn gyda, felly rydyn ni yma i helpu, ble a phryd bynnag mae angen cymorth arnoch. Rwy’n gobeithio bod y neuadd yn dyfod mwy nag ond ystafell, ond yn rhywle y gallech alw’n gartref. 

A person holding a sign posing for the camera

Description automatically generated

Enw: Pola
Lle geni: Warsaw, Gwlad Pwyl
Cwrs: Seicoleg
Blwyddyn: Trydydd flwyddyn 
Hobïau: Dringo creigiau, gemau bwrdd, darllen llyfrau, seiclo, chwarae gitar, brodio, Disney, gwastraffu amser ar cyfryngau cymdeithasol. 
Disgrifiwch eich hun mewn tri gair: Pinafal ar bitsa. 
Neges i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghampws y Gogledd: Gwnewch y mwyaf o’r amser sydd gennych yma ond peidiwch a gorfodi’ch hunain i wneud y pethau rydych yn “credu y dylai pob myfyriwr eu gwneud”. Os oes well gennych chwarae gemau bwrdd gyda ffrindiau na mynd mas a phartio – ewch amdani! Ond os ydych yn bwriadu chwarae gemau bwrdd, anfonwch wahoddiad i mi (plîs, dw i’n unig)?

A person holding a sign posing for the camera

Description automatically generated

Enw: Njeri
Lle geni: Nairobi, Kenya
Cwrs: Peirianneg Sifil 
Blwyddyn: Ail flwyddyn 
Hobïau: Darllen a choginio.  
Disgrifiwch eich hun mewn tri gair: Dewr, hapus, penderfynnol. 
Neges i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghampws y Gogledd: Shwmae! Croeso i Gampws y Gogledd! Dw i’n awyddus cwrdd â chi! Mae hyn yn lle ardderchog ac rwy’n gobeithio byddech yn cael profiad hyfryd yma. A picture containing sign, holding, person, person

Description automatically generated

Enw: Shafia
Lle geni: Leicester, DU
Cwrs: Pensaernïaeth
Blwyddyn: Ail flwyddyn 
Hobïau: Darllen, celf, plannu. 
Disgrifiwch eich hun mewn tri gair: Digymell, anturiaethus, creadigol. 
Neges i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghampws y Gogledd: Rwy’n gobeithio y byddech yn creu atgofion melus a ffrindiau am oes yn ystod eich amser yma. Rydw i wastad yn barod i wrando a helpu, peidiwch ofni gysylltu ☺ 

A person holding a sign posing for the camera

Description automatically generated

Enw: Matilde
Lle geni: Amora, Portiwgal
Cwrs: Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth
Blwyddyn: Ail flwyddyn 
Hobïau: Darllen, yoga a gwylio YouTube.
Disgrifiwch eich hun mewn tri gair: Addasadwy, blaenweithgar, optimistaidd. 
Neges i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghampws y Gogledd: Rwy’n gobeithio eich bod yn gwybod ein bod ni yma i’ch helpu yn ystod y cyfnod ansicr hon. Mae eich lles a diogelwch yn flaenoriaeth i ni, felly ceisiwch aros yn ddiogel a mwynhewch y flwyddyn! ☺ 

A picture containing sign, smiling, front, holding

Description automatically generated

Enw: Adelina
Lle geni: Galati, Rwmania
Cwrs: PhD Seicoleg
Blwyddyn: Ail flwyddyn 
Hobïau: Ffotograffiaeth, coginio, darllen, teithio. 
Disgrifiwch eich hun mewn tri gair: Cyfeillgar, dibynnadwy, datryswr problemau. 
Neges i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghampws y Gogledd: Mae bywyd prifysgol gallu fod yn sialens ac yn hwyl. Naill ffordd, byddech chi’n llwyddianus.

A person posing for the camera

Description automatically generated

Enw: Ona
Lle geni: Gogledd Carolina, UDA
Cwrs: Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth 
Blwyddyn: Trydydd flwyddyn 
Hobïau: Darllen, volleyball.
Disgrifiwch eich hun mewn tri gair: Ymatebol, cyfeillgar, creadigol. 
Neges i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghampws y Gogledd: Helo! Croeso i Brifysgol Caerdydd, rwy’n awyddus i gwrdd â chi! Bydd hyn yn flwyddyn ddiddorol iawn ond rydyn ni yma i’ch cefnogi i lwyddo. Dewch i rai o’n digwyddiadau i ddod i adnabod y tîm! 

A person holding a sign posing for the camera

Description automatically generated

Enw: Giorgia
Lle geni: Croydon, DU
Cwrs: Eidaleg a Japaneaidd 
Blwyddyn: Ail flwyddyn
Hobïau: Gemau fideo, anime.
Disgrifiwch eich hun mewn tri gair: Wedi ymlacio, nosluniol, cogydd ofnadwy. 
Neges i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghampws y Gogledd: Rwy’n edrych ymlaen i gwrdd â phawb! 

A person smiling for the camera

Description automatically generated

Enw: Thanousha (Tasha)
Lle geni: Kingston upon Thames, DU
Cwrs: Cerddoriaeth a Llenyddiaeth Saesneg
Blwyddyn: Ail flwyddyn 
Hobïau: Canu’r piano, yfed tê, pobi. 
Describe yourself in three words: Trugarog, blaenweithgar, deinamig. 
Neges i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghampws y Gogledd: Rwy’n gobeithio y gewch chi flwyddyn gwych! Mwynhewch y cyfnod a chofiwch gofalu am eich hunain 😊

Pynciau Poblogaidd in Llety