Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
people posing for the camera

Llety

Cwrdd â’r tîm: Cynorthwywyr Llys Cartwright

By ResLife 15 Sep 2020

Mae eich cynorthwywyr yn Llys Cartwright yn byw yn yr un neuadd preswyl â chi a byddent yn cynnal nifer o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn. Dewch i adnabod eich cynorthwywyr isod! A picture containing person, holding, grass, sign

Description automatically generated

Enw: Abdul
Lle geni: Dubai
Cwrs: Peirianneg Fecanyddol
Blwyddyn: Trydydd flwyddyn
Hobïau: Pêl-droed, corff-feithrin, hapchwarae.
Disgrifiwch eich hun mewn tri gair: Hapus, canolbwyntiedig, newynog.
Neges i fyfyrwyr sy’n byw yn Llys Cartwright:  Rwy’n gobeithio eich bod yn mwynhau byw yn Llys Cartwright. Er ei fod yn bellach i ffwrdd o’r prif gampws, mae byw yn Cartwright yn hwyl. Sicrhewch eich bod yn mynychu ein digwyddiadau!

A person holding a sign

Description automatically generated

Enw: Nikola
Lle geni: Trowbridge, Wiltshire
Cwrs: Peirianneg Integredig 
Blwyddyn: Blwyddyn gyntaf 
Hobïau: Hapchwarae, darllen, seiclo. 
Disgrifiwch eich hun mewn tri gair: Rhesymol, cydweithredol, wedi ymlacio. 
Neges i fyfyrwyr sy’n byw yn Llys Cartwright: Er fod astudio yn bwysig, dylem geisio mwynhau elfennau eraill o fywyd hefyd. 


A person holding a sign

Description automatically generated

Enw: Adeela
Lle geni: Llundain 
Cwrs: MEng Peirianneg Bensaernïol 
Blwyddyn: Trydydd flwyddyn
Hobïau: Teithio, coginio a phobi, dysgu ieithoedd, darllen, peintio a dylunio, gwylio ffilmiau. 
Disgrifiwch eich hun mewn tri gair: Hael, onest, dibynadwy.  
Neges i fyfyrwyr sy’n byw yn Llys Cartwright: Croeso i neuaddau Cartwright a Roy Jenkins! Rwy’n gwybod fod byw i ffwrdd o gartref yn gallu bod yn brofiad positif a negyddol ond rydyn ni yma I'ch helpu a chefnogi trwy’r broses newid hon. Peidiwch a bod yn swil neu wedi dychryn, dewch i ofyn am gymorth unrhyw bryd y dymunwch! Rydyn ni yma I'ch cefnogi chi! 

A person holding a sign posing for the camera

Description automatically generated

Enw: Alice
Lle geni: Portsmouth, UK
Cwrs: LLB yn Y Gyfraith
Blwyddyn: Trydydd flwyddyn 
Hobïau: Unrhyw beth yn ymwneud gyda’r tu allan ac unrhyw beth creadigol. E.e. nofio, heicio, dylunio digidol a chreu anrhegion i ffrindiau a theulu. 
Disgrifiwch eich hun mewn tri gair: Cryf, anturiaethus, caredig. 
Neges i fyfyrwyr sy’n byw yn Llys Cartwright: Hon fydd fy nhrydydd flwyddyn yn byw yn Cartwright ac rydw i dal I'w garu: mae bod bach yn bellach i ffwrdd o’r campws yn cynnig awyrgylch tawel ac annibyniaeth o’r brifysgol ond mae popeth dal o fewn pellter cerdded. Rydw i a gweddill y tîm yn edrych ymlaen i'ch croesawi ac rydyn yn gobeithio eich bod yn teimlo’n gartrefol yma! 

A close up of a person holding a sign

Description automatically generated

Enw: Philipp
Lle geni: Düsseldorf, Yr Almaen
Cwrs: Gweinyddu Busnes (PhD)
Blwyddyn: Blwyddyn olaf 
Hobïau: Chwaraeon (pêl-droed, tennis, badminton, golff), bwyd a choginio, diwylliant a theithio, technoleg a gwyddoniaeth. 
Disgrifiwch eich hun mewn tri gair: Ystyriol, optimistaidd, pragmatig. 
Neges i fyfyrwyr sy’n byw yn Llys Cartwright: Shwmae! Rydyn ni, y tîm bywyd preswyl, yn dymuno cyfoethogi eich profiad yma a sicrhau bod eich arhosiad yng Nghaerdydd yn un gofiadwy. Hynny yw, dydy cadw pellter cymdeithasol ddim yn golygu bod yn anghymdeithasol! Hefyd, os oes unrhyw beth y gallem helpu gyda, gofynnwch i mi neu aelod arall o’r tîm. Rwy’n awyddus i gwrdd â chi. Welai chi cyn bo hir! 😊 

A person holding a sign

Description automatically generated

Enw: Tiffany
Lle geni: Hong Kong
Cwrs:  Cynllunio a Datblygu Trefol 
Blwyddyn: Trydydd flwyddyn 
Hobïau: Chwarae tennis bord, gwrando ar gerddoriaeth. 
Disgrifiwch eich hun mewn tri gair:  Optimistaidd, cyfeillgar, trugarog. 
Neges i fyfyrwyr sy’n byw yn Llys Cartwright: Mwynhewch bywyd prifysgol yma yng Nghaerdydd! 

Pynciau Poblogaidd in Llety