Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
diagram, text, whiteboard

Llety

Digwyddiad Casglu Sbwriel

By CicelieRLC 23 Jan 2024

Neuaddau glanach, bywydau hapusach!  

Eisiau gwella eich cartref dros y flwyddyn? Beth am ymuno â ni i gasglu sbwriel o gwmpas y neuaddau? 

Gadewch i ni lanhau ein cyffiniau gyda'n gilydd wrth gael sgwrs a diodydd poeth wedyn!

Byddwn yn darparu menig, casglwyr sbwriel, deiliaid bagiau bin a bagiau biniau. Byddwch yn ymwybodol bod y digwyddiad hwn ar agor i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn unig a bydd eich archeb tocyn yn cael ei chanslo os nad ydych wedi cofrestru fel myfyriwr.

Os ydych chi'n profi symptomau Covid-19 neu symptomau tebyg i'r ffliw, peidiwch â mynychu'r digwyddiad.

Cyrhaeddwch o fewn 15 munud i amser dechrau'r digwyddiad hwn i warantu eich tocyn. Os byddwch yn cyrraedd ar ôl y cyfnod hwn, ni fydd eich tocyn yn ddilys.