Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
cardiff castle

Ffordd o fyw

DYDDIADUR MYFYRIWR RHYNGWLADOL - Rhan 2

By LaurenRLC 17 Oct 2023

Mae bod yn fyfyriwr rhyngwladol yng Nghaerdydd wedi bod yn brofiad mor gyfoethog i mi gyda llawer o frwydrau yn fy llwybr yn union fel unrhyw un arall sy'n gadael eu gwlad ac yn dechrau bywyd o'r dechrau mewn gwlad wahanol. 
Dw i wrth fy modd yn profi diwylliannau newydd ac yn dysgu mwy amdanynt a thrwy deithio cymaint dros y blynyddoedd diwethaf, rwyf wedi dechrau gwerthfawrogi gwahaniaethau diwylliannol yn fwy felly nag erioed. 

Fodd bynnag, mae'n wahanol iawn i fyw mewn lle tymor hir na dim ond gwyliau am ychydig wythnosau.

Yn India, mae'r cludiant lleol mor effeithlon a hawdd ei gyrraedd fel nad yw pobl yn gyffredinol yn cerdded llawer, mae gennym rickshaws, tuk-tuks, tacsis, metro, bysiau ac ati. Pan sylweddolais faint sy'n rhaid i mi gerdded yn y DU, cefais sioc ond yn onest fe syrthiais mewn cariad â cherdded ar ôl ychydig wythnosau. Mae cysylltedd bysiau yng Nghaerdydd yn dda iawn ac yn hawdd i'w defnyddio. Mae'r bobl mor gymwynasgar a braf felly ni fyddwch byth yn teimlo'n lletchwith wrth ofyn am help ar gyfer y ffordd neu'r llwybrau bws. Fy mhryder mwyaf oedd bwyd. Mae diwylliant India mor gyfoethog ac mae'n adnabyddus am ei fwyd llawn sbeis ac arogl, pan gyrhaeddais yma a gweld pa mor amrywiol yw dinas Caerdydd roeddwn i'n gwybod na fyddai'n rhaid i mi boeni gormod am fwyd felly oherwydd roeddwn i'n gwybod sut i goginio. Mae cymaint o fwytai braf o Dde Asia ar Heol y Ddinas a rhai yng nghanol y ddinas hefyd. 

Yr unig beth sydd wedi bod yn frwydr i mi yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf yng Nghaerdydd yw'r tywydd yma. Yn wahanol i India, yma mae'r tywydd ar hyd a lled y lle. Ni allwch ragweld yn iawn sut le fydd y tywydd, gall lawio unrhyw bryd felly byddwch yn barod bob amser gyda'ch cotiau a'ch ymbarél.

Er gwaethaf llawer o wahaniaethau rhwng India a'r DU, mae'r profiad hwn wedi bod mor werth chweil, yn wybodus ac yn foddhaus na fyddwn yn newid unrhyw beth amdano. Rwyf wedi cael profiadau heb eu hail a ffrindiau gwych wrth ddysgu'r pwnc rwy'n ei garu. Mae bod yn fyfyriwr rhyngwladol yn cymryd dewrder ac ymdrech ac unwaith y byddwch chi'n credu ynoch chi'ch hun does dim byd yn amhosib!

disclaimer cymraeg
LaurenRLC profile picture

LaurenRLC Residence Life Coordinator for Talybont!
View All Posts