Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
cartwright

Llety

Fy mhrofiad i o Lys Cartwright

By LaurenRLC 17 Apr 2023

Mae Cartwright Court yn neuadd breswyl sydd wedi'i lleoli rhwng y Rhath a Cathays, sy'n ardal myfyrwyr mawr. Mae'n safle bach a thawel, gyda thua 170 o fyfyrwyr, ond mae hyn yn golygu eich bod yn nabod bron pawb a'ch flatmates yn dda! Mae yna opsiynau amrywiol o ran ystafelloedd y gallwch ddewis ohonynt, gan gynnwys tai a fflatiau gyda cheginau ac ystafelloedd ymolchi a rennir.

Y rhan orau o fyw yn Llys Cartwright yw bod gennym ystafell lawer mwy o'i gymharu â safleoedd eraill, ac mae llawer o le storio yn eich ystafell chi hefyd! Gan fod pob un o'r ystafelloedd yn cael eu rhannu ystafelloedd ymolchi a cheginau, efallai y bydd angen i chi feddwl am gael rota glanhau gyda'ch flatmates i gadw'ch fflat/tŷ yn lân!

Er bod Lys Cartwright ychydig yn bell i ffwrdd o gampws Parc Cathays a champws Parc y Mynydd Bychan, mae gorsaf NextBike ar y tu allan ar Stryd Daviot, sy'n golygu y gallwch feicio i'r brifysgol. Mae hefyd o fewn 10 munud o bellter cerdded i ardal siopa leol dda ar Ffordd Albany. Gallwch ddod o hyd i Tesco Express, Gwlad yr Iâ, Home Bargains a Sainsbury lleol, sy'n gyfleus iawn! Wrth fynd i lawr at ffordd y Crwys, Ffordd Ddinas neu Ffordd Woodville, mae yna lawer o fwytai a chaffis sy'n werth eu harchwilio! Gallwch ddod o hyd i goginio Tsieineaidd, Groeg, Eidaleg neu Americanaidd sy'n fforddiadwy a blasus!

Mae Llys Cartwright hefyd yn agos at Barc y Rhath, sy'n un o barciau brafiaf Caerdydd, ac yn cynnwys amrywiaeth eang o gynefinoedd, coed ac adar. Ro'n i'n arfer mynd yno am dro bob tro pan o'n i'n cael ei wneud gyda fy holl ddarlithoedd! Mae hyd yn oed hen flwch ffôn sydd wedi ei drawsnewid yn llyfrgell fechan iawn gan Ardd Bleser y Rhath, lle gallwch gyfnewid llyfrau a chymryd llyfr wrth ymweld â hi!

Os ydych chi'n aros yn Lys Cartwright eleni, dw i'n gobeithio cewch chi brofiad anhygoel!

Tiffany - Cyn-Cartwright RLA

disclaimer cymraeg
LaurenRLC profile picture

LaurenRLC Residence Life Coordinator for Talybont!
View All Posts