Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
talybont north

Llety

Fy mhrofiad i o Ogledd Tal-y-bont

By LaurenRLC 17 Apr 2023

Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yng Nghaerdydd, ro'n i'n ddigon ffodus i aros yng Ngogledd Tal-y-bont (neu Gogledd Tal-y fel mae pawb yn ei alw), campws canolig ei faint nad oedd yn rhy brysur, ond yn ddigon mawr i gael teimlad cymunedol. Mae'n ganolbwynt ar gyfer chwaraeon gyda sawl cae chwaraeon mawr, cyrtiau pêl-fasged, campfa a chanolfan chwaraeon, wedi'i leoli dim mwy na 5 munud o gerdded o unrhyw ystafell. Mae canolfan gymdeithasol hefyd gyda bwrdd tennis bwrdd a bwrdd pŵl, cyfleusterau golchi dillad da a Tesco mawr, Aldi, McDonalds a KFC yn llythrennol drws nesaf. Yn yr haf mae'r tiroedd yn hyfryd, gyda choed cysgodol a lawntiau bach yn berffaith ar gyfer torheulo. Mae'r awyrgylch yn groesawgar, ac fe ddewch i adnabod eich cymdogion, peidiwch â synnu os oes fflatiau Cymraeg hefyd!

Mae Gogledd Tal-y wedi'i leoli ar gyrion Parc Bute (un o'r llefydd prettiest yng Nghaerdydd yn fy marn i) a drws nesaf i De Tal-y-bont, y mwyaf o'r ddau gampws. Mewn gwirionedd, Parc Bute yw un o'r ffyrdd cyflymaf o gyrraedd y brifysgol neu yng nghanol y ddinas. Mae ganddo lwybrau beicio a cherddwyr drwyddi draw, gyda rhai sy'n arwain at y castell. Ychydig y tu allan i Gogledd Tal-y mae Gorsaf 'Ovo' Beic lle gallwch logi beiciau am ddim a dim ond i fyny'r ffordd gallwch ddal bws i'r dref os ydych ar frys neu mae'n bwrw glaw.bute park

Un o fy hoff bethau i wneud oedd archwilio Parc Bute (sy'n anferth), cerdded drwy'r coed, y caeau, a'r gerddi hardd. Ar ddiwrnod braf byddwn yn cael paned o'r Ardd Gudd neu'n eistedd wrth y Gored Ddu a gwrando ar Afon Taf rwbath heibio.

Mae'r ystafelloedd yn faint da yn Nhaly'r Gogledd (arhosais yn y maint canolig) ac mae ystafelloedd yn fwy neu'n llai ar gyfer eich dewis. Rydych chi'n cael hen desg fawr sydd, mae'n debyg, ddim yn flaenoriaeth i chi nawr ond pan fyddwch chi'n mynd yn sownd i astudio, bydd ei angen arnoch. Mae dau oergell yn y gegin a digon o le i storio. Hefyd, daw glanhawr unwaith yr wythnos - bonws!

James - Cyn-RLA Tal-y-bont

disclaimer cymraeg
LaurenRLC profile picture

LaurenRLC Residence Life Coordinator for Talybont!
View All Posts