Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
uni hall

Llety

Fy Mhrofiad Neuadd y Brifysgol

By LaurenRLC 14 Apr 2023

Er mai Neuadd y Brifysgol yw'r ail lety mwyaf, mae'n debyg mai dyma'r safle prettiest a thawelaf. Mae hefyd yn gyfeillgar i wiwerod - cnau yw eich pont i ddod yn ffrindiau da!

Mae gwahanol opsiynau ystafell y gallwch eu dewis yma yn Uni Hall, en-suite neu ystafell ymolchi a rennir. Bonws ar gyfer byw yn Uni Hall yw bod gennym geginau mawr, digon mawr i ddathlu penblwyddi, Nadolig neu Flwyddyn Newydd gyda'ch ffrindiau fflat.

Mae ardaloedd gemau awyr agored, aml-ddefnydd ar y safle, gan gynnwys tenis, pêl-rwyd a mannau pêl-fasged. Fe welwch 'y Lolfa' hefyd ar y safle; gofod cymdeithasol mawr gyda thablau pŵl, playstations a thaflunydd ffilmiau i chi eu defnyddio. Mae hwn yn ofod gwych i astudio neu ymlacio gyda'ch ffrindiau ar ôl diwrnod hir yn y brifysgol! Fe welwch hefyd y Tîm Bywyd Preswyl yma yn cynnal digwyddiadau rheolaidd fel lolfa coffi a nosweithiau gêm fwrdd lle gallwch fachu diod boeth a byrbryd am ddim i'ch hun!

Er bod Neuadd y Brifysgol ychydig yn bellach o gampws Parc Cathays a champws Parc y Mynydd Bychan, mae yna fws prifysgol am ddim sy'n gallu mynd â chi i'r ddau bob awr o ddydd Llun i ddydd Llun i ddydd Gwener. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dangos eich cerdyn Preswylfeydd! Bydd y bws hwn hefyd yn mynd â chi'n uniongyrchol i'r dref ac yn stopio y tu allan i Park Place, sy'n berffaith ar gyfer ymweld â'r SU neu adeilad Canolfan Bywyd y Myfyrwyr. 

Os ydych chi'n ddigon ffodus i fyw yno, mae adeilad Uni Hall yn Nhŷ sydd â golygfeydd trawiadol ar draws Caerdydd gyfan. Os cerddwch chi 10 munud lawr yr allt, mae Parc y Rhath hardd iawn sydd â llawer o elyrch, gwyddau, hwyaid a llawer o rosynnau hardd. Mae caffi ar bwys y llyn lle mae modd i chi gael coffi a chacen wrth wylio'r elyrch - mae'n amser mor bleserus!

Mae llawer o fwytai ar Wellfield Rd ac Albany Rd sydd tua 15-20 munud o gerdded i ffwrdd. Boots, Superdrug, Tesco, Sainsbury's, Gwlad yr Iâ ac ati. mae'r cyfan i'w weld yno, sy'n gyfleus iawn! 

Bonnie & Irum - RLAs Neuadd y Brifysgol

disclaimer cymraeg
LaurenRLC profile picture

LaurenRLC Residence Life Coordinator for Talybont!
View All Posts