Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
cartwright

Llety

Fy Ngofod Cymdeithasol: Cartwright a Roy Jenkins

By LaurenRLC 14 Apr 2023

Ble yw e?

Mae'r Cynorthwywyr Bywyd Preswyl (RLAs) sy'n gyfrifol am Lys Cartwright a Roy Jenkins yn cynnal digwyddiadau yn y gofod cymdeithasol sydd wedi'i leoli ar Stryd Daviot (gweler y map isod!):

cartwright map

Mae'r gofod cymdeithasol gyferbyn yn uniongyrchol â'r Dderbynfa ac yn wynebu tuag at y rheilffordd. Gellir ei gyrchu trwy giatiau'r metel (gweler isod!) Os ydy'r gatiau ar agor mae'n golygu bod digwyddiad yn rhedeg - felly galwch heibio a dweud helo!

Cyfarwyddiadau:

O Bloc A a B: Mae ein gofod cymdeithasol wedi'i leoli ar ochr dde'r ffordd sy'n croesi'r Dderbynfa. 

O Dai 1-14: O'r Dderbynfa, cerddwch i lawr Stryd Daviot, pan fyddwch chi'n croesi'r ffordd mae'r gofod cymdeithasol ar eich chwith. 

cartwright

Cadwch lygad am ein posteri digwyddiadau yn y ffenestr gofod cymdeithasol!

cartwright

Beth sydd i mewn yno?

Rydym yn cynnal digwyddiadau rheolaidd ar y safle, gan gynnwys lolfa coffi gyda gemau bwrdd a nosweithiau waffle. Trwy gydol y flwyddyn academaidd rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau arbennig a drefnir gan y RLAs. Mae rhai o'r rhain wedi cynnwys nosweithiau pizza, nosweithiau D&D a theithiau oddi ar y safle i gaffis a siopau lleol. Mae'r holl ddigwyddiadau am ddim i'w mynychu ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn darparu lluniaeth a byrbrydau!

Eisiau cwrdd â'ch safle RLAs? Edrychwch ar ein tudalen 'cwrdd â'r tîm'.

Yn ogystal â'r gofod cymdeithasol, cadwch lygad am ein marquee coch ar y lawnt rhwng bloc A & B pan fydd y tywydd ychydig yn well!

Pryd ydyn ni yno?

Dyn ni'n cynnal digwyddiadau rheolaidd bob wythnos. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Dydd Mercher @ 6:30 – 9:00 pm Lolfa Coffi
  • Dydd Iau @ 6:30 – 9:00 pm Lolfa Coffi
  • Dydd Sul @ 3:00 – 5:00 pm Waffl Waffl

Mae croeso i chi ddod draw i sgwrsio gyda'r RLAs wrth fwynhau diod boeth a lle tawel i ymlacio!

cartwright

Waeth beth fydd y tywydd, byddwch yn cael eich croesawu gyda gwên, ac rydym wedi ymrwymo i'ch helpu i gyd gael amser gwych tra'n byw mewn Preswylfeydd. Cofiwch edrych ar ein tudalen digwyddiadau i aros wedi'u diweddaru gyda'r holl ddigwyddiadau anhygoel sy'n digwydd trwy gydol y flwyddyn. Gobeithio y gwelwn ni chi'n fuan!

LaurenRLC profile picture

LaurenRLC Residence Life Coordinator for Talybont!
View All Posts