Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a person sitting at a table with a laptop and smiling at the camera

Llety

Gweithdai Dydd Mercher Lles

By LaurenRLC 15 Sep 2021

Eleni, bydd ein cydweithwyr ym maes Iechyd a Lles yn cynnal gweithdai rheolaidd i chi mewn neuaddau er mwyn canolbwyntio ar gynnal eich lles. Rydyn ni wedi nodi pob gweithdy a'r hyn y maent yn eu cynnwys felly edrychwch drwyddynt a chadwch le ar unrhyw rai sydd o ddiddordeb i chi. Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Gweithdai Lles 2021-22:Sesiwn Ymlacio ac Ail-ganolbwyntio dan Arweiniad

Mae'r sesiwn ymlacio ac ail-ganolbwyntio dan arweiniad hon wedi'i rhannu'n wahanol adrannau gan ddarparu amrywiaeth o dechnegau i chi. Ei nod yw rhoi rhai adnoddau ymlacio ac ail-ganolbwyntio i chi y byddech yn ymgysylltu â nhw'n fyw yn y sesiwn. Byddech hefyd yn gallu cymryd yr adnoddau hyn gyda chi a'u defnyddio mor aml ag yr hoffech. Gall hyn eich helpu i reoli unrhyw symptomau straen, gorbryder, problemau cysgu, panig ac ati yn well.

Lleoliad: I'w gadarnhau

Dyddiad: 12 Ionawr, 2022 a 1 Mehefin, 2022.

Amser: 13:30-14:30

Archebwch yma: https://intranet.cardiff.ac.uk/cy/students/events/view/2584599-guided-relaxation-and-refocusing-session 

LaurenRLC profile picture

LaurenRLC Residence Life Coordinator for Talybont!
View All Posts

Pynciau Poblogaidd in Llety