Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a group of people chatting

Llety

Gweithgaredd dod i adnabod eich gilydd yn eich fflat

By LaurenRLC 06 Sep 2021

Os ydych chi newydd gwrdd yn y fflat (neu'n chwilio am ffyrdd o ddod i adnabod eich gilydd a sut i gyd-fyw), rhowch gynnig ar y gweithgaredd isod! Mae hyn yn gweithio’n dda os byddwch chi i gyd yn eistedd yn y gegin gyda'ch gilydd ac yn ei wneud ar yr un pryd!Ysgrifennwch yr atebion i'r cwestiynau canlynol ar ddarn o bapur:

  1. Ydych chi'n hoffi mynd i’r gwely’n hwyr neu godi’n gynnar? (Efallai y bydd angen ichi egluro beth mae'r termau hyn yn ei olygu i fyfyrwyr rhyngwladol nad ydyn nhw wedi dod ar eu traws!)
  2. Ydych chi'n cysgu'n ysgafn neu'n cysgu’n drwm?
  3. Ydych chi'n cael cawod yn y bore neu gyda'r nos?
  4. Pa mor aml ydych chi'n hoffi cael ffrindiau draw i’r fflat?
  5. Ydych chi'n hoffi astudio gartref neu yn y llyfrgell (neu unrhyw le astudio y tu allan i'ch fflat)?

Nawr, rhannwch eich atebion gyda'ch gilydd. Oes gennych chi atebion tebyg neu rai gwahanol? Gall atebion tebyg olygu y byddai'n ddefnyddiol llunio amserlen ar gyfer pethau megis defnyddio'r ystafelloedd ymolchi a'r gegin fel nad ydych chi i gyd yn ceisio eu defnyddio ar yr un pryd! Os yw eich atebion yn wahanol iawn, gall hyn olygu y byddai'n ddefnyddiol cael rheolau penodol yn eu lle, megis oriau tawel fel na fydd pobl yn cael eu deffro neu roi system ar waith pan fyddwch chi’n gofyn i'ch gilydd a yw hi’n iawn cael ffrindiau draw ar adegau penodol o'r dydd/nos. 

Dylai’r wybodaeth hyn am eich gilydd eich helpu i gael trefn hapus ac iach yn eich fflat!  Cofiwch siarad â’ch gilydd os nad ydych chi’n fodlon ar y sefyllfa. Trefnwch gyfarfod yn eich cegin fel y gall pob un ohonoch chi drafod sut i ddatrys problemau penodol. Os ydych wedi ceisio datrys pethau gyda'ch gilydd ac nad ydyn nhw'n gweithio o hyd, cewch anfon ebost aton ni i residencelife@caerdydd.ac.uk am gymorth!

Mwynhewch eich fflat newydd!LaurenRLC profile picture

LaurenRLC Residence Life Coordinator for Talybont!
View All Posts

Pynciau Poblogaidd in Llety