Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
a large green field with trees in the background

Ffordd o fyw

Hanes Dinas Emrys

By LaurenRLC 17 Oct 2023

Nawr eich bod chi'n byw ac yn astudio yng Nghaerdydd, efallai eich bod chi'n cwestiynu baner eiconig Cymru - pam bod draig goch enfawr arni? Sut daeth i fod yn symbol o Gymru? Dechreuodd y cyfan yn y bumed ganrif...

Roedd Vortigern, brenin Celtaidd, eisiau adeiladu castell. Dewisodd wneud hyn ar ochr bryn bychan ym Meddgelert, felly dechreuodd y seiri maen brenhinol weithio ar gaer eu brenin. Fodd bynnag, nid oedd hyn mor hawdd ag yr oedd yn ymddangos gyntaf - bob nos byddent yn gadael, dim ond i ddychwelyd y bore wedyn i ddarganfod bod eu hoffer wedi diflannu ac roedd waliau'r castell yr oeddent wedi bod yn eu hadeiladu wedi cwympo.

Parhaodd hyn am sawl diwrnod nes bod Vortigern wedi cael digon. Ymgynghorodd â rhai swynwyr am gymorth, a ddywedodd wrtho y dylid taenellu'r ddaear â gwaed plentyn di-dad. Aeth ati ar unwaith i weithio ar ei chwiliad.

Yn y diwedd, daeth y brenin o hyd i blentyn o'r fath yng Nghaer Myrddin (a elwir bellach yn Gaerfyrddin!). Doedd y plentyn yma, Myrddin Emrys, ddim yn blentyn cyffredin – fe drodd allan i fod yn Merlin, y dewin mawr. Ddim yn awyddus i gael eu haberthu, datgelodd wrth Vortigern fod dwy ddraig yn cysgu yn nyfnderoedd llyn tanddaearol o dan y mynydd a nhw oedd yr un yn dinistrio gwaith ei adeiladwr.

Ar unwaith, gorchmynnodd Vortigern i'w ddynion gloddio'n ddwfn i'r mynydd – yn ddigon sicr, daethpwyd o hyd i lyn tanddaearol. Ar ôl ei ddraenio, roedd modd gweld dwy ddraig yn cysgu ar y gwaelod - un coch, un yn wyn. Deffroon nhw a dechrau ymladd â'i gilydd.

Ar ôl oriau o frwydro caled, ffodd y ddraig wen a dychwelodd y coch i'w lair. Dywedodd Myrddin wrth Vortigern ei fod yn credu bod y ddraig goch wedi bod yn gynrychioliadol o'i bobl, tra bod y gwyn yn cynrychioli'r Sacsoniaid. Roedd hyn yn golygu ei fod wedi eu goresgyn ac y byddai bellach yn gallu adeiladu ei gastell mewn heddwch.

Ar ôl ei adeiladu, enwyd y castell yn Ddinas Emrys er anrhydedd i'r plentyn, Myrddin Emrys, ac mae'r ddraig goch wedi cael ei dathlu yng Nghymru byth ers hynny.

A yw hyn yn anodd i'w gredu? Yn 1945, archwiliwyd y safle gan archeolegwyr, a ddarganfu'r llyn tanddaearol ac adfeilion caer yn dyddio'n ôl i'r bumed ganrif. Roedd y waliau i gyd yn dangos arwyddion eu bod wedi cael eu hadeiladu sawl gwaith... Efallai bod dreigiau yn bodoli wedi'r cyfan!

LaurenRLC profile picture

LaurenRLC Residence Life Coordinator for Talybont!
View All Posts