Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a woman lying on the ground

Ffordd o fyw

Hyfforddiant Dwysedd Uchel Ysbeidiol (HIIT)

By ResLife1 16 Sep 2020

A minnau’n fyfyriwr sy’n gwneud nifer o weithgareddau allgyrsiol ochr yn ochr â fy astudiaethau, mae mynd i’r gampfa bob amser wedi bod yn un o fy mhrif broblemau. Dydw i ddim yn cyfeirio at y diffyg cymhelliant, ond i’r ffaith bod mynd i’r gampfa yn gallu cymryd llawer o amser. Mae pethau’n gwaethygu os yw’r gampfa’n bell o’r lle rydych yn aros. 

A picture containing indoor, laying, dog, lying

Description automatically generated

Un o’r atebion i’r broblem hon yw Hyfforddiant Dwysedd Uchel Ysbeidiol (HIIT).

Felly, efallai eich bod yn pendroni ynghylch beth yw HIIT?  

Mae HIIT yn ymarferion sy’n cynnwys cyfnodau byr o ymarfer dwysedd uchel bob yn ail â chyfnodau adfer. Mae hyn yn rhoi’r cyfle i chi gael y manteision iechyd gorau posibl mewn dim o dro. Mae pob sesiwn yn para rhwng 10 munud a 30 munud, a gallant gynnwys rhedeg yn gyflym, beicio, ymarferion codi pwysau ac ati. 

Manteision ymarferion HIIT

 • Yn gwella eich ffitrwydd cardiofasgwlaidd 

 • Yn llosgi llawer o galorïau mewn cyfnod byr 

 • Yn lleihau braster y corff 

 • Yn eich helpu i addasu eich ymarferion 

 • Gallwch ymarfer ym mha bynnag le ar unrhyw adeg

 • Does dim angen offer 

 • Yn helpu i adeiladu dygnwch 

 • Yn effeithiol o ran amser 

 • Mae eich cyfradd fetabolig yn parhau’n uchel am oriau ar ôl gwneud ymarfer corff 

 • Yn dda i iechyd y galon 

 • Yn helpu i gadw cyhyrau wrth golli pwysau 

 • Yn defnyddio egni’n effeithiol 

A close up of a toy

Description automatically generated

Nid yw’r rhestr uchod yn gyflyn a gallwn ychwanegu manteision eraill ati megis:

 • Mae gwneud ymarfer corff yn rhyddhau dopamine, sef cemegyn hapusrwydd, i’r ymennydd sy’n gwneud i ni deimlo’n hapus 

 • Mae’n helpu i leihau gorbryder a straen

 • Rydym yn teimlo’n fwy egnïol ar ôl gwneud ymarfer corff 

 • Mae’n helpu gydag iselder 

 • Mae’n helpu rhai unigolion gyda diffyg cwsg

 • Mae’n rhoi mwy o hyder i ni 

Rhowch gynnig ar sianel ymarfer corff ar-lein 

 • The Body Coach TV, ymarferion Joe Wicks

  15 Minute Fat Burning HIIT Workout | No Equipment | The Body Coach

  10 Minute Intense Tabata-style Workout | The Body Coach


  • Ymarfer corff 15 munud i’r corff cyfan gyda Heather Robertson

  15 minute FULL BODY HIIT Workout // No Equipment


  • Ymarfer corff HIIT 20 munud gyda Krissy Cela

  CARDIO BURNER // 20 MIN HIIT WORKOUT | KRISSY CELA

  • Ymarfer cylched HIIT 5 munud

  The Five-Minute Holiday Season HIIT Workout

  • PopSugar Fitness

  HIIT Workout to Burn Calories and Tone Your Abs| Class FitSugar

  • Heriau ymarfer corff Chloe Ting 

  Mae un o fy hoff ymarferion corff HIIT o wefan Chloe Ting. Rwyf wedi dechrau un o’i heriau yn ddiweddar, ac rwy’n credu mai dyma un o’r ymarferion corff HIIT gorau sydd ar gael. 

 • Heriau ymarfer corff Chloe Ting - https://www.chloeting.com/

  Intense Fat Burning Full Body Workout | No Jumping Variations Included

  Lawrlwytho apA close up of a screen

Description automatically generated

  • 7 minute workout

  Defnyddiais yr ap rhai blynyddoedd yn ôl pan oeddwn yn gweithio o gartref. Mae’n hawdd ei ddefnyddio ac yn cynnwys yr ymarferion sylfaenol. Gallwch newid pa mor ddwys yw’r rhaglen ymarfer drwy gynyddu’r amser ar gyfer pob ymarfer a lleihau’r amseroedd i gael egwyl. 


  A picture containing monitor

Description automatically generated
  • HIIT workouts – Down Dog 

  Dyma un o’r apiau gorau ar gyfer ymarferion corff HIIT oherwydd bod modd addasu eich ymarferion a dewis pa rannau rydych eisiau eu targedu. Un o’r anfanteision yw ei fod yn gallu bod yn anodd i ddechreuwyr ei ddefnyddio oherwydd na allwch greu cynllun personol os nad ydych yn gwybod hanfodion gwneud ymarfer corff. 


  A close up of a logo

Description automatically generated
  • Tabata HIIT – Interval Training 

  Dydw i heb ddefnyddio’r ap hwn am gyfnod ond mae’n werth ei grybwyll yn fy marn i. Mae’n eich galluogi chi i ddewis o amrywiaeth eang o raglenni ymarfer corff ac mae’r raffeg yn hawdd eu deall. Un o’r manteision yw ei fod yn creu ystadegau personol o’ch ymarferion eich hun felly mae’n hawdd olrhain eich cynnydd.

Pynciau Poblogaidd in Ffordd o fyw