Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a close up of a telephone

Cefnogaeth

Manylion cyswllt pwysig

By ResLife 16 Sep 2020

Mae’n syniad da cadw cofnod o’r rhifau ffôn canlynol oherwydd na fyddwch byth yn rhagweld pryd y bydd eu hangen arnoch fwyaf. Byddwch yn barod bob amser!

Diogelwch Prifysgol Caerdydd: controlroom@caerdydd.ac.uk, +44 (0)29 2087 4444

Preswylfeydd: residences@caerdydd.ac.uk, +44 (0)29 2087 4849

Cymorth i fyfyrwyr: studentconnect@caerdydd.ac.uk, +44 (0)29 2251 8888. Gallwch hefyd ofyn cwestiynau i’r sgyrsfot ar y fewnrwyd ddydd a nos (botwm sgwrsio glas a gwyn yng nghornel dde isaf y sgrîn) i gael gwybodaeth am gymorth i fyfyrwyr.

Cyllid: fees@caerdydd.ac.uk, +44 (0)29 2087 4399

TG Prifysgol Caerdydd: it-servicedesk@caerdydd.ac.uk, +44 (0)29 2251 1111

Cyngor i Fyfyrwyr Undeb y Myfyrwyr: advice@caerdydd.ac.uk, +44(0)2920 781410

Switsfwrdd Prifysgol Caerdydd (byddant yn eich cyfeirio chi at y gwasanaeth angenrheidiol): +44 (0)29 2087 4000

I gael cyngor brys, cliciwch yma i gael gwybodaeth fanwl am bwy y dylech gysylltu â nhw. Ond mewn argyfwng pan fydd angen sylw ar unwaith arnoch, ffoniwch y Gwasanaethau Brys isod bob amser:

Gwasanaethau Brys y DU: 999 (mewn argyfwng) neu 111 (argyfwng â llai o flaenoriaeth)

Pynciau Poblogaidd in Cefnogaeth