Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Llety

Pump Ffordd i Ymlacio

By BzBarlow 16 Nov 2020

Tra bod straen iach yn gallu cynyddu eich cymhelliant, mae straen afiach (cronig) yn gallu cael effaith negyddol ar eich corff, e.e. cynyddu eich pwysau gwaed ac achosi blinder. Mae ffeindio amser i ymlacio yn anhepgor i’n lles ac mae’n ffordd effeithiol o wella ansawdd ein bywyd. Isod, gweler pum ffordd o ymlacio a lleihau eich lefelau straen: 

 1. Hunanfynegiant 
  Pan yr ydych dan straen, mae’n bosib nad ydych yn prosesu eich holl deimladau a meddyliau, neu rydych yn gor-feddwl. O ganlyn, mae’n bwysig mynegi eich meddyliau a theimladau ac mae nifer o ffurf o wneud hyn. Gallech siarad gyda rhywun rydych yn adnabod yn dda, fel ffrind neu aelod o’ch teulu. Os hoffech rannu eich teimladau heb feirniadaeth, gallech ysgrifennu eich meddyliau mewn siwrnal. Gallech hefyd fynegi eich teimladau trwy ddylunio, canu, gwneud ymarfer corff neu chwarae offeryn. 
 2. Cerddoriaeth 
  Mae cerddoriaeth yn arf pwysig er mwyn ymlacio. Pan yr ydych yn gwrando ar gerddoriaeth araf, mae curiad eich calon yn arafu sy’n eich helpu i ymlacio. Gallech ddewis ystod eang o ganeuon, defnyddiwch eich clustffonau, ewch i rywle cyfforddus a theimlwch y straen yn diflannu. Yn debyg, gwrandewch ar synau natur a synau ymlaciol. 
 3. Cerdded 
  Nid yn unig y mae cerdded yn dda er mwyn ymlacio, mae’r weithred ffisegol yn cynnig buddion iechyd. Gallech gerdded am hanner awr pob dydd a chymryd llwybrau gwahanol pob tro er mwyn medru gweld y ddinas rydych yn byw ynddi. Un o’r llefydd orau i gerdded ydy’r parc gan fod hyn yn cyfuno ymarfer corff a cherdded trwy natur. Gallech wrando ar synau natur (neu gerddoriaeth ar eich clustffonau) wrth gerdded trwy’r parc, a manteisiwch o effaith y gwyrddni. 
 4. QigongMae
  Qigong yn ffordd wych o ymlacio, ymarfer meddylgarwch ac anadlu dwfn, mae’r gweithgaredd yn cael ei argymell yn aml o ganlyn i’w effaith iechyd cadarnhaol. Bwriad y gweithgaredd ydy cydbwyso ‘qi’ (egni bywyd). Gallech wylio fideo o 10 munud ar YouTube er mwyn ei hymarfer yn eich ystafell neu ardd. Mae dewis eang o fideos ar y wê, ac mae’n bosib fod Qigong yn gallu cael effaith cadarnhaol yn erbyn rhai afiechydon. 
 5. Hunan-dylino 
  Dyma ffordd arall o ymlacio. Gallech dapio’ch ysgwyddau, breichiau, gwaelod eich cefn a’ch choesau’n ysgafn. Gallech dylino’ch gwddf ar ôl treulio oriau’n gweithio o flaen cyfrifiadur. Mae tylino’ch dwylo’n gallu bod yn fuddiol ac mae’n lleihau tyndra cyhyrol. Ar ôl gorfwyta, rhwbiwch eich bola mewn cylchoedd clocwedd er mwyn helpu’r broses treulio bwyd. 

slippers
“Nid yw bywyd mor ddifrifol ag y mae’r ymennydd yn honni.” –Eckhart Tolle 

Pynciau Poblogaidd in Llety