Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a bunch of fruit sitting on a table

Llety

Rhoi yn ôl a helpu eraill

By KristinaRLC 09 Jun 2021

Cefnogi busnesau lleol

Bydd mynd i'ch siop leol yn mynd yn bell i helpu’r busnesau bach hyn. Maent yn cyfrannu at yr economi leol ac yn rhoi yn ôl i'r gymuned y rhan fwyaf o’r amser. Mae prynu’n lleol hyd yn oed yn well i'r amgylchedd hefyd – mae allyriadau sy’n gysylltiedig â mewnforio’n cael eu lleihau, ac mae’r gost yn is! 

Gwirfoddoli yn eich cymuned

Mae cofrestru i wirfoddoli yn eich cymuned yn ffordd bwysig o roi yn ôl. Mae sawl peth y gallwch ei wneud – gallwch wirfoddoli i loches cŵn neu hyd yn oed gasglu sbwriel o amgylch eich tref. Mae gwirfoddoli’n weithgaredd sy’n helpu eraill ac yn gwneud i chi deimlo’n dda. Mae’r cyfleoedd i wirfoddoli sydd ar gael yn amrywio’n fawr ac yn hyblyg iawn!

Rhoi gwaed

Dim ond 15 munud y mae'n ei gymryd i roi gwaed a rhoi yn ôl i eraill sydd mewn angen. Gall gwneud hyn, sy’n rhywbeth cyflym a hawdd, effeithio ar fywyd hyd at dri pherson! Mae gwybod yr effaith uniongyrchol rydych yn ei chael ar berson yn golygu bod gwneud hyn yn werth chweil. Mae safleoedd rhoi gwaed i’w cael ledled y DU. Felly, ystyriwch a yw hyn yn rhywbeth yr hoffech ei wneud.  

Rhoi trefn ar bethau

A ydych wedi bod yn gohirio’r gwaith tacluso? A oes angen i chi roi trefn ar bethau cyn yr haf? Beth am roi ychydig o amser i chi’ch hun er mwyn mynd drwy'r holl bethau na fydd eu hangen arnoch o bosibl ond nad ydynt o reidrwydd yn ddiwerth a’u rhoi i elusen leol neu fanc bwyd. Drwy roi yn ôl i'r rhain, rydych nid yn unig yn lleihau gwastraff ond yn sicrhau y gall pawb ddod o hyd i eitemau ail-law. Mae pawb yn hoffi bargen o siop elusen!

Mabwysiadu rhywogaeth sydd mewn perygl

Anifeiliaid yw'r ffordd i'r galon. A ydych yn hoffi rhinoserosiaid, mwncïod neu jiraffod? Beth am fabwysiadu un, felly? Mae gwybod eich bod wedi mabwysiadu anifail yn ffordd wych o helpu eich cymuned a diogelu anifeiliaid yn y gwyllt o'ch cwmpas. Mae sefydliadau fel WWF yn gadael i chi ddewis o ystod eang o anifeiliaid sydd mewn perygl y gallwch eu diogelu. Felly, os oes gennych arian dros ben, neu os oes angen anrheg syml ond hyfryd arnoch ar gyfer rhywun agos atoch, mabwysiadwch anifail. 

Topics

gwirfoddolwr,

Pynciau Poblogaidd in Llety