Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a bowl of food on top of recipe books

Ffordd o fyw

Ryseitiau dau gynhwysyn

By ResLife 21 Sep 2020

Ai dim ond ychydig gynhwysion sydd gennych yn y tŷ? Dim problem. Isod ceir rhai ryseitiau sy’n cynnwys dau gynhwysyn yn unig, ac sy’n hawdd iawn i’w coginio.

1. Sorbet aeron

a plate of food

Cynhwysion: Unrhyw fath o aeron (455g) ac 85g (1/4 cwpanaid) o fêl. 

 • Os yw’r aeron sydd gennych yn ffres, rhowch nhw yn y rhewgell nes eu bod wedi caledi. 
 • Rhowch y cynhwysion yn y prosesydd bwyd a’u cymysgu. 
 • Yn olaf, rhowch y cyfan mewn padell dorth a’i rhoi yn y rhewgell. 

2. Bara fflat (4 darn)

a close up of a flatbread

Cynhwysion: 1 cwpanaid o iogwrt Groeg braster llawn  (285g) ac 1 cwpanaid o flawd codi (mwy o flawd os oes angen er mwyn gorchuddio).

 • Cymysgwch y cynhwysion mewn powlen, ac yna trosglwyddo’r toes i arwyneb sydd ag ychydig o flawd arno. 
 • Torrwch i 4 darn. 
 • Rowliwch bob darn i oddeutu 8 modfedd (20cm) o ran trwch. 
 • Coginiwch y bara mewn padell sych dros wres canolig-uchel am 2-4 munud bob ochr, nes ei fod wedi troi’n lliw euraidd/brown a’i goginio drwyddo.

3. Pasta carb isel

a bowl of pasta

Cynhwysion: 1 cwpanaid o gaws mozzarella wedi’i dorri’n fân  (100g) ac 1 melynwy.

 • Ychwanegwch y mozzarella i bowlen a’i rhoi mewn microdon am 1-2 munud, nes ei fod wedi toddi.
 • Gadewch y mozzarella i oeri am 30 eiliad. 
 • Gyda sbatwla, plygwch y melynyw i mewn i’r caws. 
 • Rhowch y gymysgedd ar hambwrdd wedi’i orchuddio gan bapur pobi. Rhowch ddarn arall o bapur pobi ar ben y toes a gwasgu gyda’ch llaw nes ei fod yn denau. Tynnwch y darn ar ben y toes a thorri’r toes i ddarnau tenau.
 • Rhowch y “pasta” ar resel a’i rhoi yn yr oergell am bedair awr neu dros nos. 
 • Rhowch y “pasta” mewn dŵr wedi’i ferwi am funud. 
 • Draeniwch y pasta mewn colandr a gadael dŵr oer drosto er mwyn ei atal rhag glynu at ei gilydd. 
 • Mwynhewch gyda’ch hoff saws ac ychwanegiadau.

4. Cacen siocled

a piece of chocolate cake on a plate

Cynhwysion: 4 wy (gyda’r melynwy a’r gwynwy ar wahân) and siocled (255g).

 • Cynheswch y ffwrn i 325˚F (170˚C). 
 • Rhowch y siocled mewn powlen sy’n addas i’r ficrodon a’i doddi am oddeutu 1 munud. 
 • Gwahanwch y melynwy a'r gwynwy. Gan ddefnyddio cymysgydd dwylo, chwisgiwch y gwynwy nes bod copaon meddal yn ffurfio. 
 • Ychwanegwch y melynwy, un wrth un, i’r bowlen siocled, gan chwisgio i’w cyfuno. 
 • Gan ddefnyddio sbatwla rwber, cymysgedd yn ysgafn ⅓ o’r gwynwy wedi’u chwisgo i’r melynwy a’r cymysgedd siocled. 
 • Ailadroddwch gyda’r gwynwy wy sy’n weddill, gan ychwanegu traean ar y tro. 
 • Arllwyswch y cytew mewn dysgl sy’n ddiogel i’r popty 6 modfedd (15cm) wedi'i iro.
 • Pobwch am 30 munud. Rhowch y gacen ar blât unwaith y bydd hi wedi oeri ddigon i’w cyffwrdd.

5. Soufflé siocled

a chocolate dessert in a glass jar

Cynhwysion: ½ cwpanaid Nutella (150g) a 2 wy

 • Cynheswch y ffwrn i 375˚F (190˚C). 
 • Gwahanwch y melynwy o'r gwynwy a'u rhoi mewn dwy bowlen. 
 • Cymysgwch y Nutella i'r bowlen gyda'r melynwy. 
 • Yn yr ail bowlen, chwisgiwch 2 gwynwy nes bod copaon caled yn ffurfio. 
 • Plygwch ⅓ o’r gwynwy wedi’i chwipio i’r cymysgedd Nutella/melynwy nes eu bod wed cymysgu’n llawn.
 • Ychwanegwch y gwynwy sy’n weddill i’r cymysgedd a phlygu’n araf/trylwyr nes bod y cymysgedd yn llyfn. 
 • Arllwyswch y cymysgedd i mewn i ramecin wedi'i iro. 
 • Glanhewch yr ymylon fel bod y soufflé yn codi'n gyfartal a'i bobi am 15-17 munud.

Pynciau Poblogaidd in Ffordd o fyw