Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg

Ffordd o fyw

Siopau coffi gorau yng Nghaerdydd i fyfyrwyr

By ResLife 18 Sep 2020

Cewch hyd i lawer o siopau coffi o gwmpas Caerdydd. Fodd bynnag, rhai yn unig sy’n unigryw.

1. Coffee 1 (canol y ddinas)

Sefydlwyd Coffee 1 yn 2001 fel cadwyn leol o siopau coffi, ac mae’n cynnig coffi, pwdinau a byrbrydau. Mae’n rhywle gwych i alw heibio wrth siopa yng nghanol y ddinas, oherwydd ei fod 2 munud ar droed o ganolfan siopa Dewi Sant ac Arcêd y Frenhines. Mae wedi’i addurno’n gyfforddus ac yn gartrefol hefyd. Dwi wrth fy modd yn gallu eistedd a gwneud gwaith fel pobl eraill mewn siopau cadwyn mwy.

2. Hoffi Coffi Cathays

Mae’r siop goffi hon bob amser yn llawn myfyrwyr ac yn aml mae pobl yn ciwio y tu allan i’r drws; maen nhw’n ymfalchïo mewn coffi da nid coffi cyflym. Cewch hyd i’r siop ar Heol Colum, ger Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol, ac mae’n gyfleus i ran fwyaf o breswylfeydd y brifysgol ar gampws Cathays. Bydd yn rhoi’r caffein sydd ei angen arnoch cyn darlith yn y bore a gall helpu hefyd i’ch cadw’n gynhyrchiol yn ystod oriau astudio hir yn y llyfrgell. Mae Hoffi Coffi yn cynnig profiad hamddenol i fyfyrwyr; gallwch sgwrsio â ffrindiau, cwrdd â myfyrwyr eraill a/neu astudio.

a cup of coffee on a table

3. Coffi co and Starbucks Students’ Union

Mae Undeb y Myfyrwyr – y man y mae myfyrwyr yn ymweld ag ef fwyaf – yn cynnig dwy siop goffi gwych yng nghanol campws Cathays, yn ogystal ag ystod eang o fwydydd yn y cwrt bwyd. Mae hyn, felly, yn eich helpu i ddewis y cymysgedd gorau i’ch diwrnod.

4. Uncommon Ground Coffee Roastery

Y perl bach hwn, yn yr Arcêd Brenhinol, yw un o siopau coffi gorau Caerdydd. Maen nhw’n cynnig amrywiaeth eang o fwyd ac yn gwneud brecwast, brecinio a chinio. Mae’n cynnig awyrgylch tawel o fywyd prysur yr arcêd. Y peth unigryw am y lle hwn yw eu bod yn rhostio eu ffa Arabica eu hunain dafliad carreg o Gaerdydd. 

Mae’r lleoliad canolog, yn ogystal â’r cymysgedd o fannau cymunedol a chlòs, yn ei wneud yn fan perffaith ar gyfer cyfarfodydd busnes, gweld ffrindiau neu weithio o bell.

5. Garlands Eatery and Coffee House

Dafliad carreg o Uncommon Ground, cewch hyd i Garlands Eatery and Coffee House. Mae yn Arcêd Heol y Dug (gyferbyn â’r castell). Dyma un o gaffis gorau Caerdydd oherwydd ei lleoliad unigryw ac ansawdd y bwyd. Mae’r caffi ei hun yn fach (byddwch yn cael trafferth dod o hyd i rywle i eistedd os oes mwy na phedwar ohonoch) ond mae’n werth ymweld!

the inside of a coffee shop

6. Coffee Barker

Mae’r hen gaffi hwn, yn un o hen arcedau Fictoraidd Caerdydd, yn un o gaffis mwyaf cartrefol Caerdydd. Mae ei leoliad gwreiddiol yn ei gwneud yn lle deniadol i eistedd a mwynhau un o'r eitemau blasus o'r fwydlen. 

Camwch drwy’r drysau a chewch hyd i gadeiriau breichiau ac awyrgylch hamddenol bob tro. Mae Coffee Barker yn cynnig coffi gwych, te braf a bwyd blasus. Ar ôl i chi ymweld, bydd yn dod yn un o'ch hoff leoedd!

a man holding a cup of coffee

7. Organicafè

Os ydych yn hoffi tretio eich hun gyda bwyd da nawr ac yn y man, yna Organicafè yw’r opsiwn gorau. Siop goffi deli Eidaleg ydyw ar Heol Caerffili, ger campws y Mynydd Bychan. Mae’r caffi hon wedi ennill sawl gwobr am fod y siop goffi Eidaleg orau’r flwyddyn. Maen nhw’n cynnig amrywiaeth o bwdinau cartref, a phob un ohonynt gyda chynhwysion ffres ac organig. Blaswch eu tiramisu, mae’n hynod flasus! 

Mae’n bellach o ganol y ddinas a rhan fwyaf y preswylfeydd, ond mae’n werth ymweld!

a person hsat at. table reading the newspaper with coffee

Pynciau Poblogaidd in Ffordd o fyw