Ymgyrch 'Pack For Good'

Posted 2 months ago

Rhoddwch heddiw!

Oes gennych chi unrhyw eitemau di-angen yr hoffech chi eu rhoi i elusen?

Mae Prifysgol Caerdydd wedi partneru â’r British Heart Foundation (www.bhf.org.uk) fel rhan o'u hymgyrch ‘Pack for Good’ mewn prifysgolion. Byddan nhw’n derbyn dillad ac eitemau di-angen drwy gweddill y flwyddyn academaidd a'r cyfnod symud allan.

Bydd blychau rhoddion a mannau casglu ar gael ledled eich neuadd breswyl; bydd posteri gwybodaeth yn cael eu harddangos yn fuan yn eich llety a'ch mannau cymunedol i nodi eich man rhoi agosaf, a gallwch chi hefyd ofyn i’ch tîm Preswylfeydd.

Os oes gennych chi unrhyw o’r eitemau isod yr hoffech chi eu rhoi, bydden ni’n ddiolchgar o’u derbyn:

  • Dillad/siacedi
  • Ategolion
  • Esgidiau
  • Llyfrau
  • Pethau trydanol bach (sy’n gweithio)

Does dim modd i ni dderbyn yr eitemau isod am resymau diogelwch a hylendid:

  • Duvets/Gobenyddion
  • Pethau sy’n fudr neu wedi torri
  • Bwyd
  • Cyllyll

Os oes gennych chi unrhyw eitemau eraill sydd heb eu rhestru, neu sy'n rhy fawr i'r mannau casglu, cysylltwch â'ch tîm Preswylfeydd am ragor o wybodaeth.

Ar ran yr elusen BHF diolch i chi am eich cefnogaeth!