Diwrnod Amser i Siarad

Posted 5 months ago

1 Chwefror 2024

Oeddech chi'n gwybod ... Bydd 1 o bob 4 ohonom yn profi problem iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn benodol. Dyna pam rydyn ni am eich gwneud chi'n ymwybodol o ddiwrnod pwysig iawn eleni: Diwrnod Amser i Siarad. Rydym ni fel myfyrwyr yn byw bywydau prysur iawn ac weithiau gall hyn deimlo'n llethol. Felly, mae'n bwysig iawn cysylltu â'ch cyd-ffrindiau, eich teulu/cyfadran brifysgol i fynd i'r afael â'ch lles. 

Mae Diwrnod Amser i Siarad yn digwydd ar y 1af o Chwefror eleni ac mae'n ddiwrnod o gysylltu sgwrs a grymuso pobl i siarad am eu hiechyd meddwl a'u lles. Sefydlwyd y diwrnod hwn yn 2014 ac mae wedi sbarduno sgyrsiau dirifedi, y llynedd yn unig roedd tua 2 filiwn! 

Ymunwch â'r gefnogaeth drwy ddefnyddio #amserisiarad os ydych chi'n defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ac yn dathlu sgyrsiau iechyd meddwl. Cofiwch, p'un a yw'n codi arian ar gyfer elusen iechyd meddwl, gwirio mewn gyda ffrind neu hyd yn oed ddechrau sgwrs gyda rhywun am eu hiechyd meddwl. Beth bynnag a wnewch, mae gan sgwrs y pŵer i newid bywydau. Ni fu erioed yn bwysicach. 

Yn y Tîm Bywyd Preswyl, rydym yn cynnal digwyddiadau sy'n canolbwyntio'n benodol ar hyrwyddo lles cadarnhaol. Mae hyn wedi cynnwys crefftau cofiol, gweithdai lles a mwy! Cadwch lygad ar ein tudalen Digwyddiadau am fwy o ffyrdd i gysylltu ag eraill a chadw'r sgwrs i fynd, nid ar Ddiwrnod Amser i Siarad yn unig. 

Cefnogaeth 

Mae adnoddau fel Mind, Time to Change Wales a Rethink Mental Illness i gyd yn wefannau gwych ar gyfer deunyddiau, cefnogaeth a gwybodaeth bellach os bydd ei angen arnoch chi'ch hun neu i gyfeirio at eraill. 

O fewn Prifysgol Caerdydd, gallwch gael gafael ar gymorth a pharhau â'r sgwrs o iechyd meddwl a lles drwy siarad â darlithydd, eich tiwtor personol, pennaeth eich blwyddyn, Cynorthwyydd Bywyd Preswylfa, aelod o staff o ddesg flaen CSL neu gysylltu â'r gwasanaeth Lles yn uniongyrchol. Mae yna hefyd ystod o adnoddau hunangymorth seiliedig ar dystiolaeth ar gael i chi ar y Fewnrwyd Myfyrwyr sy'n cynnwys awgrymiadau gan ymarferwyr â myfyrwyr mewn golwg.  Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ofalu am eich lles eich hun, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â Mewnrwyd y Myfyrwyr i ddod o hyd i gyfoeth o adnoddau i'ch helpu i reoli eich iechyd emosiynol, meddyliol a chorfforol. Os nad ydych yn siŵr ble i ddechrau, e-bostiwch studentconnect@cardiff.ac.uk a gallant eich cyfeirio at y gwasanaeth sy'n iawn i chi. 

text