Symud allan wedi'i wneud yn hawdd

Posted 1 month ago

mae'n bryd paratoi ar gyfer symud allan o'r dorms

P'un a ydych chi'n mynd adref, yn dechrau interniaeth, neu'n aros yng Nghaerdydd, bydd y canllaw hwn yn helpu i sicrhau trosglwyddiad llyfn a di-straen. Dyma beth sydd angen i chi ei wybod am bacio, glanhau, a symud allan.

Awgrymiadau Pacio

 1. Dechrau'n gynnar: Dechreuwch bacio o leiaf wythnos cyn eich dyddiad symud allan i aros yn drefnus ac osgoi straen munud olaf.
 2. Declutter: Trefnwch eich eitemau a phenderfynu beth i'w gadw, rhoi neu ei daflu.
 3. Blychau Label: Labelwch eich holl flychau yn glir gyda'u cynnwys a'u cyrchfan i wneud dadbacio yn haws.
 4. Defnyddiwch Suitcases a Bagiau: Pecyn dillad ac eitemau meddal mewn cês, bagiau duffel, a bagiau cefn i arbed lle a symleiddio trafnidiaeth.
 5. Diogelu Eitemau Bregus: Lapio eitemau cain mewn lapio swigod neu dyweli i atal difrod yn ystod y symud.

Rhestr Wirio Glanhau

 1. Llwch a Gwactod: Glanhewch yr holl arwynebau a gwagle'r lloriau.
 2. Glanhewch yr oergell: Gwaredwch eitemau darfodus a glanhau'r oergell.
 3. Tynnwch yr holl sbwriel ac ailgylchu o'ch ystafell a'ch ardaloedd cyffredin.
 4. Glanhau Ystafell Ymolchi: Glanhewch yr ystafell ymolchi yn drylwyr, gan gynnwys y toiled, y sinc a'r gawod.
 5. Gwiriwch am iawndal: Archwiliwch eich ystafell am unrhyw ddifrod a rhowch wybod iddynt er mwyn osgoi taliadau annisgwyl.

Symud Allan: Cam-wrth-gam

 • Cadarnhau Eich Dyddiad Symud Allan: Gwiriwch eich dyddiad symud penodol a'ch amser gyda staff y neuaddau preswyl.
 • Allweddi Dychwelyd: Dychwelwch yr holl allweddi, gan gynnwys allweddi ystafell a blwch post, i'r swyddfa briodol.
 • Cerdded Terfynol: Gwnewch daith gerdded olaf i sicrhau nad ydych wedi gadael unrhyw beth ar ôl.
 • Trefniadau cludiant: Archebu cludiant ymlaen llaw, boed yn lori rhent, yn symud gwasanaeth, neu'n cydlynu gyda ffrindiau a theulu.

Opsiynau Storio yng Nghaerdydd

Os oes angen i chi storio'ch eiddo dros yr haf, ystyriwch y darparwyr storio dibynadwy hyn:

 • Storio Trefol: Mae'n darparu blychau am ddim ond costau ar gyfer casglu, storio a dosbarthu blychau.
 • Big Yellow Self Storage Cardiff: Yn cynnig diogelwch rhagorol a mynediad cyfleus. Wedi'i leoli yn 65-67 Heol Penarth, Caerdydd.

Gyda'r awgrymiadau hyn, bydd eich proses symud allan yn effeithlon ac yn ddidrafferth. Pob lwc!

text