Cyfrannu yn lle gwastraff

Posted 1 month ago

Canllaw i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Gall symud allan fod yn amser llawn straen i fyfyrwyr, yn llawn trefnu a chynllunio. Fodd bynnag, gall rhoi ychydig o ymdrech ychwanegol i gyfrannu eitemau nad oes eu hangen arnoch mwyach, yn hytrach na'u taflu i ffwrdd, wneud gwahaniaeth sylweddol i eraill. Dyma sut y gallwch chi roi eitemau amrywiol wrth leddfu eich proses symud.

Pwyntiau Gollwng Sefydliad Prydeinig y Galon: Menter 'Pecyn er Da'

Mae Sefydliad Prydeinig y Galon (BHF) yn annog rhoddion drwy eu menter 'Pecyn er Lles'. Gallwch roi dillad, siacedi, ategolion, esgidiau, llyfrau, ac electroneg fach yn y mannau gollwng hyn sydd wedi'u lleoli'n gyfleus o fewn preswylfeydd y brifysgol:

 • Neuadd Uni: Ystafell golchi dillad tŵr, cyntedd drws ffrynt Birchwood
 • Preswylfeydd Tal-y-bont: Ardaloedd golchi dillad

Cadwch lygad am y blychau rhoddion mawr British Heart Foundation o amgylch eich Preswylfeydd!

Pwyntiau Rhoi Cyffredinol

Mae Prifysgol Caerdydd wedi sefydlu sawl pwynt rhoi cyffredinol o amgylch y campws ar gyfer 2024. Dyma restr o ble y gallwch gyfrannu:

 • Neuadd Aberdâr: Dan fwâu adain y llyfrgell
 • Llys Cartwright: cyntedd bloc A a B
 • Llys Senghennyd: ardal golchi dillad
 • Preswylfeydd Talybont: Ardaloedd golchi dillad
 • Neuadd Prifysgol: Ystafell golchi dillad tŵr, cyntedd drws ffrynt Birchwood
 • Banciau YMCA ym mhob Preswylfa: Aberdâr (gan finiau mewn maes parcio), Llys Cartwright, Neuadd Roy Jenkins, Llys Senghennyd, Tal-y-bont, Neuaddau Uni

I gael map manwl o bwyntiau rhoddion, gallwch gyfeirio at restr 2023.

Siopau Elusen Cyfagos

Gallwch hefyd ystyried cyfrannu i siopau elusen cyfagos. Mae rhai lleoliadau'n cynnwys:

 • Albany Road: Siopau elusennol lluosog gan gynnwys British Heart Foundation
 • Canol y Ddinas: Oxfam, Children's Wales Air Ambulance Store

Beiciau a Dodrefn Diangen

Ar gyfer eitemau mwy fel beiciau a dodrefn, dyma rai opsiynau:

 • Beiciau Diangen: Gweithdy Beicio Caerdydd yn Uned 9 Gweithdai Gabalfa, CF14 3AY
 • Dodrefn Diangen: YMCA yn Uned N2 Colchester Avenue

Llwyfannau Ar-lein

Gallwch ddefnyddio llwyfannau ar-lein i ddosbarthu neu werthu eitemau:

 • Tudalennau Facebook:
 • Gormod o glywed yn y Brifysgol Caerdydd
 • Caerdydd Prynu, Gwerthu a Chyfnewid

Bwydydd Bywyd Hir

Ystyried rhoi bwydydd hir oes i Fanc Bwyd Caerdydd. Mae pwyntiau rhoi yn cynnwys y rhan fwyaf o siopau o amgylch Caerdydd, megis:

 • Sainsbury: Heol Albany, Colchester Avenue
 • Tesco Express: Heol Albany
 • Tesco Extra: Ffordd Excelsior

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefanBanc Bwyd Caerdydd.

Awgrymiadau Ailgylchu

Os oes rhaid i chi gael gwared ar eitemau, ceisiwch ailgylchu. Gwiriwch gyngor poster y gegin ar reoli gwastraff ar gyfer gweithdrefnau ailgylchu priodol.

Tudalennau Gwe Ymgyrch

Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar y tudalennau ymgyrchu hyn:

Mae rhoi eich eitemau diangen nid yn unig yn helpu'r rhai mewn angen ond hefyd yn cyfrannu at amgylchedd mwy cynaliadwy. Cymerwch y cam bach ychwanegol i roi gwaed yn lle gwastraffu, a chael effaith gadarnhaol yn eich cymuned.

text