Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a bicycle parked in front of a brick building

Llety

Sut i ddefnyddio...Next Bike

By ResLife 17 Sep 2020

Beicio yw un o'r dulliau mwyaf effeithiol o deithio. Os nad ydych wedi dod â'ch beic gyda chi am ba bynnag reswm, mae NextBike ar gael i chi. Mae digon o ddociau ar gael yn agos i lety'r brifysgol, a mwy. Rwy'n siŵr eich bod wedi clywed am hyn, ond os rydych yn cofrestru fel myfyriwr rydych yn cael y 30 munud cyntaf yn rhad ac am ddim. Os rydych fel arfer yn cerdded i'ch darlithoedd ond mae angen i chi gyrraedd yna ar frys ar gyfer unrhyw fater, gallech bob amser beicio yna gan ddefnyddio NextBike. Gallwch hefyd ddefnyddio eu gwasanaeth mor hir ag y dymunwch.

Drwy ddilyn y camau canlynol, dylech fod yn barod i ddefnyddio NextBike:

 1. Lawrlwythwch yr ap NextBike ar eich ffôn symudol. Fel arall, ewch i nextbike.net er mwyn cofrestru ar-lein.
 2. Llenwch y ffurflen gofrestru wrth sicrhau eich bod yn defnyddio ebost Prifysgol Caerdydd.
 3. O'r gwymplen, dewiswch Brifysgol Caerdydd fel partner.
 4. Peidiwch â dewis opsiwn i danysgrifio.
 5. Ychwanegwch opsiwn i dalu. Bydd yn costio£1, a fydd yn cael ei gredydu i'ch cyfrif.
 6. Mae eich cyfrif bellach yn barod!

Ar y pwynt hwn, mae eich cyfrif wedi'i sefydlu ac rydych yn barod i rentu eich beic cyntaf. Ar ôl 30 munud cyntaf o bob dydd, bydd yn costio £1 am bob 30 munud ychwanegol.

I ddefnyddio'r beic, dilynwch y camau hyn:

 1. Agorwch yr ap NextBike ar eich ffôn symudol.
 2. Dewiswch ‘Rhentu Beic’.
 3. Dylai pob beic fod â chôd QR a rhif. Gallwch naill ai galluogi'r ap i ddefnyddio eich camera i sganio côd QR y beic neu deipio'r rhif mewn eich hun.
 4. Dylai'r beic gael ei ddatgloi ac rydych yn barod i fynd.

Os hoffech ddychwelyd y beic ar ôl ei ddefnyddio:

 1. Gosodwch yr olwyn flaen yn y doc yn gadarn.
 2. Sleidiwch y bar drwy'r olwyn.
 3. Sleidiwch y fforc blaen nes iddo glicio.
 4. Gwasgwch unrhyw fotwm ar sgrîn y beic.
 5. Cliciwch ar ‘End’.
 6. Gellir gwneud hyn hefyd drwy'r ap.

Pynciau Poblogaidd in Llety