Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a poster

Llety

Sut i fanteisio ar ein digwyddiadau

By ResLife 16 Sep 2020

Wrth fyw yn un o breswylfeydd y Brifysgol am y tro cyntaf erioed, gall fod yn anodd dod i adnabod myfyrwyr yn eich llety. Felly, mae eich Tîm Bywyd Preswyl yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol i bob myfyriwr yn rhad ac am ddim. Diben y digwyddiadau hyn yw dod â myfyrwyr o lety/campws penodol at ei gilydd er mwyn iddynt ddod i adnabod ei gilydd yn well. Fel arfer, rydym yn cynnal digwyddiadau rheolaidd sawl diwrnod yr wythnos, megis lolfeydd coffi, nosweithiau chwarae gemau bwrdd a nosweithiau wafflau (i fyfyrwyr Llys Cartwright yn unig). Rydym yn cynnal digwyddiadau ychydig yn fwy sawl tro bob mis. Mae’r digwyddiadau hyn yn cynnwys themâu amlddiwylliannol megis noson gyri a gwleddoedd o’r Dwyrain Canol. 

Yn ddiweddar, mae ein digwyddiadau wedi symud ar-lein. Mae gennym lwyth o ddigwyddiadau wedi’u cynllunio am y tro! I fanteisio ar y rhain, bydd angen i chi gofrestru ar Eventbrite. Mae’r broses gofrestru hon yn ein helpu ni i gael amcangyfrif da o nifer y myfyrwyr y dylem ddisgwyl er mwyn trefnu'r digwyddiadau yn well. Mae’r broses yn syml iawn ond mae’n hanfodol. 

a group of people posing for a photo

Camau i ddefnyddio Eventbrite:

  1. Ewch i reslifecu.eventbrite.com 
  2. Edrychwch drwy’r digwyddiadau rydym yn eu cynnal. 
  3. Dewiswch y digwyddiad sydd o ddiddordeb i chi.
  4. Llenwch y manylion (defnyddiwch eich cyfeiriad ebost yn y brifysgol).
  5. Hwrê! Mae gennych eich tocyn yn awr.

Dylech gael ebost yn cynnwys y wybodaeth ofynnol i fynd i ddigwyddiad penodol, sef dolen uniongyrchol i alwad Zoom neu barti Netflix fel arfer. Wrth glicio ar y ddolen, dylai fynd â chi’n syth i restr aros yr alwad, a bydd aelod staff yn eich derbyn cyn gynted ag sy’n bosibl. Os oes gennych gwestiynau pellach am unrhyw un o’n digwyddiadau, byddwn yn fwy na pharod i’w hateb. Anfonwch eich ymholiad i ResidenceLife@caerdydd.ac.uk! Mae hefyd gennym dudalen Instagram lle rydym yn rhoi cynnwys o’n digwyddiadau ac unrhyw ddigwyddiadau ar y gweill. Enw defnyddiwr y dudalen Instagram yw ResidenceLifeCU, felly dilynwch ni!

Pynciau Poblogaidd in Llety