Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a person in a car

Llety

Sut i...olchi dillad

By ResLife 17 Sep 2020

Mae mynd o fyw gyda'ch rhieni neu rywun sy'n golchi eich dillad i fyw ar ben eich hun yn gam mawr.

Mae gan bron bob un safle ar y campws ei gyfleusterau golchi dillad ei hun. Wrth i chi gasglu allweddi eich ystafell, cewch wybod pa gyfleuster golchi dillad y gallwch ei ddefnyddio. Os nad ydych wedi golchi eich dillad eich hun o'r blaen, peidiwch â phoeni! Ar ôl darllen y neges hon, dylech allu golchi eich dillad heb unrhyw help gan unrhyw un.
Yr hyn sydd angen i chi ei wybod yw'r canlynol:

 • Lawrlwythwch yr ap Circuit.
 • Sefydlwch eich cyfrif cyn mynd i'r ystafell golchi dillad.
 • Llenwch eich cyfrif â chredyd (bydd angen rhoi o leiaf £5).
 • Mae un golch yn costio £2.9 ac i sychu unwaith mae'n costio £1.5.
 • Prynwch ryw fath o bowdwr golchi, hylif neu dabledi 3 mewn 1.
 • Mae cael basged golchi dillad yn ei gwneud hi'n haws cario eich dillad o gwmpas.
 • Sicrhewch eich bod yn gwybod ble mae'r ystafell golchi dillad cyn golchi eich dillad am y tro cyntaf.
 • Sicrhewch fod gennych gysylltiad cryf o ran wifi/data gan fod angen hyn er mwyn i'r ap weithio.
 • Os oes gennych unrhyw broblem dechnegol, cysylltwch â Circuit yn uniongyrchol yn circuit.ac.uk. 
 • Os ydych yn byw ychydig yn bellach i ffwrdd o ystafell golchi dillad eich llety, gallwch ddefnyddio ap Myfyrwyr Caerdydd i weld statws y Peiriant Golchi Dillad.

Mae'r peiriannau golchi a sychu yn weddol fawr, felly rydym yn argymell eich bod yn ei rannu â ffrind os ydych yn golchi'n aml iawn. Ar ôl gwneud popeth a restrir uchod, rydych yn barod i fynd.

Er mwyn defnyddio'r peiriannau golchi:

 1. Rhowch y powdwr/hylif/tabledi ar waelod casgen y peiriant golchi.
 2. Rhowch eich dillad yn y peiriant golchi. Llenwch y peiriant tua 80% i gael y canlyniad gorau. Yn ddelfrydol, peidiwch â chymysgu eitemau gwyn gyda rhai lliw. 
 3. Caewch y drws.
 4. Agorwch yr ap ar eich ffôn symudol a naill ai sganiwch y côd bar ar y peiriant neu teipiwch rif y peiriant eich hun.
 5. Yna gofynnir i chi ddewis ffabrig. Ar y peiriant ei hun, bydd botymau y gallwch eu gwasgu i wneud dewis. Os nad ydych yn siŵr beth i ddewis, mae posteri yn yr ystafelloedd golchi dillad a allai helpu i wneud penderfyniad.
 6. Ar ôl dewis, bydd amser yn codi ar y peiriant a dylech wneud nodyn o hyn.
 7. Codwch eich dillad unwaith y byddent wedi gorffen er mwyn osgoi amharu ar fyfyrwyr eraill sy'n aros.

Er mwyn defnyddio'r peiriannau sychu:

 1. Rhowch eich dillad yn y peiriant sychu.
 2. Bydd mewnflwch bach y gallwch ei weld pan fyddwch yn agor drws y peiriant sychu, sy'n dweud “Make sure this is cleaned before using the dryer”. Sicrhewch ei fod wedi'i wagio cyn dechrau sychu eich dillad.
 3. Caewch y drws.
 4. Agorwch yr ap ar eich ffôn symudol a naill ai sganiwch y côd bar ar y peiriant neu teipiwch rif y peiriant eich hun.
 5. Yna gofynnir i chi ddewis ffabrig. Ar y peiriant ei hun, bydd botymau y gallwch eu gwasgu i wneud dewis. Os nad ydych yn siŵr beth i ddewis, mae posteri yn yr ystafelloedd golchi dillad a allai eich helpu i wneud penderfyniad.
 6. Ar ôl dewis, bydd amser yn codi ar y peiriant a dylech wneud nodyn o hyn.
 7. Codwch eich dillad unwaith y byddent wedi gorffen er mwyn osgoi amharu ar fyfyrwyr eraill sy'n aros.

Pynciau Poblogaidd in Llety