Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a person holding tools

Llety

Sut i...roi gwybod am broblemau cynnal a chadw

By ResLife 17 Sep 2020

Yn achlysurol, gall fod problemau cynnal a chadw yn eich fflat. Yn ystod oriau swyddfa, pan fydd y dderbynfa ar agor, bydd angen i chi roi gwybod i'r dderbynfa am unrhyw broblem cynnal a chadw sydd gennych. Gallwch wneud hyn wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu drwy ebost. Sicrhewch eich bod yn rhoi digon o wybodaeth am y broblem bob amser, gan y gall hyn helpu i ddatrys y broblem yn gynt.

Y tu allan i oriau swyddfa, yn ddibynnol ar bwysigrwydd y broblem, gallwch naill ai ffonio swyddogion Diogelwch neu aros i'r dderbynfa agor eto. Bydd swyddogion Diogelwch yn ceisio helpu'n bersonol neu byddant yn gofyn am help gan beiriannydd ar alw. 

Topics

Sut i, preswylfeydd,

Pynciau Poblogaidd in Llety