Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
close up of shopping trollies

Llety

Sut i...Siopa Bwyd

By ResLife 17 Sep 2020

Gall symud i ardal newydd lle nad ydych wir yn gwybod lle i brynu bwyd fod yn anodd.

Yn ffodus, mae Caerdydd yn ddinas fawr yn llawn llwyth o archfarchnadoedd sydd â phob math o fwydydd fel nad ydych yn colli'r bwyd roeddech yn ei gael gartref.

Yn gyntaf, efallai yr hoffech ddefnyddio Google i edrych am siopau ac archfarchnadoedd ger eich llety. Gellir dod o hyd i siopau a argymhellir sy'n agos at eich llety penodol yn eich Canllaw Llety. Yn yr amser rydym ynddi, mae'n rhaid siopa bwyd cyn lleied â phosibl ac mae'n rhaid i chi fod mor gyflym ag y gallwch.

Y tro cyntaf i chi fynd i siopa bwyd fydd yn cymryd hiraf i chi. Mae hyn oherwydd y byddai angen amser arnoch ddod i adnabod yr archfarchnad yn well a chwilio am yr hyn sydd ei angen arnoch. Ar ôl ymweld â'r archfarchnad am y troeon cyntaf, mae'n hawdd ymgyfarwyddo â hi. Ar y cam hwn, roeddwn i o'r farn mai cynllunio eich siopa bwyd oedd y ffordd orau o gael popeth yr oedd ei angen arnoch, bod mor gyflym ag y gallwch chi a pheidio â phrynu pethau nad oes eu hangen arnoch. Rwy'n gwybod bod hyn yn teimlo'n wirion, ond wir i chi, mae'n helpu!

Dilynwch y pwyntiau hyn i siopa bwyd yn y ffordd orau:

  • Ysgrifennwch restr o'r hyn sydd ar goll (Enghraifft: Cynhwysion ar gyfer rysáit).
  • Ychwanegwch yr hyn nad oes llawer ar ôl gennych ohonynt at y rhestr (Enghraifft: Papur tŷ bach).
  • Ysgrifennwch pa fwyd sydd ei angen arnoch (Enghraifft: Grawnfwyd, bara, reis, llysiau).
  • Yn olaf, ysgrifennwch yr hyn yr hoffech ei gael (Enghraifft: Siocled).

Unwaith i chi orffen eich rhestr, ni ddylai gymryd yn hir i chi orffen siopa bwyd. Mae hyn oherwydd byddech yn gwybod ble mae popeth rydych wedi'i ysgrifennu i lawr ac ni fyddech yn treulio amser hir yn ceisio dod o hyd iddynt. Yn ogystal â hyn, dewiswch amser o'r dydd lle nad yw'n brysur. Os ydych yn rhydd ar ddiwrnod penodol o'r wythnos, rhwng 9 AM a 3 PM, ewch bryd hynny. Gallwch fod i mewn ac allan mewn munudau. Cymerwch fag cefn ac ambell i fag ychwanegol bob amser er mwyn osgoi prynu bagiau bob tro rydych yn mynd gan nad ydynt am ddim! Ewch i'r siopau mwy megis Lidl, Aldi neu hyd yn oed Tesco Extra (Ar agor 24 awr y dydd heblaw am ddydd Sul) gan eu bod yn tueddu i gael popeth sydd ei angen arnoch. 

map

Pynciau Poblogaidd in Llety