Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sylwch: mae'r lluniau yma wedi eu gymerid cyn covid a pellter cymdeithasol.

Cymraeg
a desk with a laptop computer sitting on top of a wooden table

Llety

Ydych chi'n chwilio am liniadur newydd?

By KristinaRLC 28 Jun 2021

Ydy'ch gliniadur newydd farw neu a yw'n mynd yn rhy hen ac mae angen un newydd arnoch? Ddim yn siŵr beth i edrych amdano yn eich un newydd? Gan fy mod yn fyfyriwr gwyddoniaeth gyfrifiadurol, gofynnir i mi yn aml beth yw'r gliniadur orau i'w gael. Felly, fe wna'i fynd drwy'r manylion mwyaf cyffredin a beth maen nhw'n ei olygu, gan obeithio gwneud eich bywyd yn haws wrth wneid penderfyniad. Weithiau, os nad ydych chi'n deall y manylion, fe allech chi golli allan ar bethau rydych chi eu hangen neu dalu am bethau na fyddwch chi byth yn eu defnyddio. Gobeithio, ar ôl i mi fynd trwyddynt yma y gallech chi wneud penderfyniad gwell pan fydd angen i chi brynu un newydd, neu gallech gadw hyn mewn cof yn y dyfodol.

Prosesydd / CPU – Dyma “ymennydd” y cyfrifiadur ac mae'n gyfrifol am redeg y system weithredu a mwy neu lai pob cymhwysiad sy'n rhedeg ar y cyfrifiadur dan sylw. Yn gyffredinol, y cyflymaf yw hyn, y cyflymaf y bydd y rhaglenni hynny'n rhedeg. Gall hyn hefyd olygu bod y pris a hefyd oes y batri fod yn llai. Yn gyffredinol, dangosir cyflymder CPU fel GHz (e.e., 1.4Ghz neu 2.0Ghz), yr uchaf yw'r rhif hwn, y gorau y bydd perfformiad y CPU.

Yn gyffredinol, dylai CPU diweddar o tua 2.0 GHz fod yn ddigon ar gyfer y rhan fwyaf o dasgau myfyrwyr o ddydd i ddydd – dogfennau, cerddoriaeth, pori'r we, Netflix. Fodd bynnag, os hoffech wneud rhywbeth mwy dwys, edrychwch ar gael CPU cyflymach.

shape

RAM / Cof – RAM, sy'n cael ei alw hefyd yn ‘Cof’ (peidiwch â chymysgu hwn â lle i storio) – mae RAM yn storio unrhyw raglenni sydd ar agor ar hyn o bryd. Felly, os oes gennych ddogfen word a thudalen we ar agor, byddant yn cymryd lle yn eich RAM.  Mae rhai pethau'n cymryd mwy o le nag eraill, a bydd pethau mwy dwys yn cymryd llawer o le yn eich RAM. Mae RAM yn cael ei fesur mewn gigabeit, felly bydd cyfrifiadur gydag 8GB yn gallu cael mwy o bethau ar agor na chyfrifiadur gyda 4GB.

Yn gyffredinol, dylai capasiti RAM o 8GB fod yn ddigon ar gyfer y mwyafrif o dasgau i fyfyrwyr, ond os ydych yn gwybod y bydd angen gliniadur arnoch i gyflawni tasgau mwy dwys, gallai fod yn werth cael mwy e.e. 16GB neu hyd yn oed 32GB.

Storfa / Gyriant Caled / SSD – Lle i storio – Lle i storio yw nifer y Cymwysiadau, ffeiliau a phopeth arall y gallwch eu storio ar eich cyfrifiadur. Caiff ei fesur mewn gigabeit/terabiet (1TB yw tua 1000GB). Po fwyaf sydd gennych ohono, y mwyaf y gallwch ei storio ar gyfrifiadur. Mae hefyd 2 fath o Storfeydd – Gyriant caled (HDD) neu Yriant Cyflwr Solid (SSD). Mae SSD yn llawer cyflymach ac yn fwy dibynadwy, a chaiff ei argymell dros HDDs gan eu bod yn araf iawn ar y cyfan a dim ond yn cael eu hargymell os oes angen storfa rad arnoch.

Gall y mwyafrif o bobl gyflawni popeth gyda thua 250GB ar gyfer llawer o ffeiliau llai a rhai ffeiliau mwy fel lluniau a ffilmiau. Os ydych chi'n gwybod y bydd angen mwy arnoch, ewch am 500GB neu 1TB. Neu i arbed arian, gallwch brynu gyriant allanol ar wahân i storio mwy o ffeiliau oherwydd gall hyn fod yn rhatach yn y pen draw.

graphical user interface

Dangosydd / Sgrin – Mae Cydraniad y Sgrin yn mesur faint o bicseli sydd ar y sgrîn. Caiff ei nodi fel lled x uchder (e.e. 1920 x 1080). Po uchaf yw'r rhain, y mwyaf o bicseli sydd ar y sgrîn. Felly, ar yr amod bod y sgriniau'r un maint, y mwyaf manwl fydd y sgrîn, ond gall hyn hefyd olygu y byddai'n defnyddio mwy o fatri a phŵer.

a close up of a monitor

GPU / Cerdyn Graffeg – Mae cerdyn Graffeg (y cyfeirir ato hefyd fel GPU) yn system / prosesydd ar wahân sy'n prosesu popeth a ddangosir ar y sgrin. Mae hyn yn cynnwys popeth o gemau mewn 3D neu ddogfen word. Mae gan y rhan fwyaf o CPUs un wedi'i integreiddio iddo ond ar y cyfan maent yn wannach o lawer nag un arferol felly os nad ydych yn chwarae unrhyw gemau dwys na'n golygu fideos/lluniau, na thasg arall sy'n gofyn am graffeg bwerus, nid oes wir angen cael gliniadur sy'n cynnwys hwn, ond os oes rhaid yna chwiliwch am liniadur sydd â GPU