Awgrymiadau Cyfweliad Swydd

Posted 2 months ago

Awgrymiadau gorau

YMCHWIL I'R CWMNI

Cyn y cyfweliad, ymchwiliwch i'r cwmni yn drylwyr. Deall ei werthoedd, ei genhadaeth, a'r rôl rydych chi'n ymgeisio amdani. Ymgyfarwyddo â newyddion neu gyflawniadau diweddar. Bydd y wybodaeth hon yn eich helpu i deilwra eich ymatebion a dangos i'r cyfwelydd fod gennych ddiddordeb gwirioneddol yn y swydd.

PARATOI AR GYFER CWESTIYNAU CYFFREDIN

Rhagweld ac ymarfer ateb cwestiynau cyffredin cyfweliad. Myfyriwch ar eich profiadau blaenorol a chael enghreifftiau penodol yn barod i arddangos eich sgiliau a'ch cyflawniadau. Bydd y paratoad hwn yn eich helpu i deimlo'n fwy hyderus a chyfleus yn ystod y cyfweliad.

ARDDANGOS MEWN PRYD

Mae prydlondeb yn hanfodol. Cynlluniwch eich llwybr ymlaen llaw, ystyriwch oedi traffig neu gludiant cyhoeddus, a cheisiwch gyrraedd 10-15 munud yn gynnar. Mae bod yn brydlon yn dangos eich proffesiynoldeb a'ch parch at amser y cyfwelydd.

IAITH Y CORFF POSITIF

Mae ciwiau di-eiriau yn chwarae rhan sylweddol wrth wneud argraff gadarnhaol. Ystyriwch wneud cyfweliadau ymarfer gyda ffrind neu fentor. Ymarfer rheoli cyswllt llygaid a chyfathrebu di-eiriau yn ystod y sesiynau hyn fel y gallant roi adborth i chi a'ch helpu i wella iaith eich corff.

GOFYN CWESTIYNAU MEDDYLGAR

Paratowch ychydig o gwestiynau meddylgar i'w gofyn i'r cyfwelydd. Mae hyn yn dangos eich diddordeb gwirioneddol yn y sefyllfa a'r cwmni. Gall cwestiynau am ddiwylliant y cwmni, dynameg tîm, neu ddisgwyliadau ar gyfer y rôl adael argraff gadarnhaol barhaol.

text