Awgrymiadau a Thriciau

Posted 2 months ago

Ar gyfer Darllen Erthyglau Academaidd

Gall erthyglau academaidd gymryd amser HIR i'w darllen. Dyma rai awgrymiadau a thriciau i weithio'n ddoethach ac nid yn anoddach. Nodyn: Ni fydd pob papur yn cynnwys yr holl adrannau hyn.

  • Darllenwch y haniaethol yn gyntaf bob amser. Gall hyn ymddangos yn amlwg, ond bydd hyn yn rhoi trosolwg i chi o'r papur ac yn dweud wrthych a yw'n berthnasol i chi ai peidio. Weithiau ar ôl darllen y haniaethol, rydych chi'n sylweddoli nad dyma'r math o bapur rydych chi'n chwilio amdano ac nid yw'n werth darllen y papur cyfan. Mae hefyd yn grynodeb da o'r papur cyfan.
  • Mae'r cyflwyniad yn rhoi cefndir. Mae hyn yn bwysig os ydych chi am ddarllen o gwmpas y maes diddordeb, ond os oes gennych wybodaeth gadarn o hyn eisoes, mae'n werth sganio hyn. Mae diwedd y cyflwyniad yn tueddu i ddatgan damcaniaethau a rhesymeg os oes rhai.
  • Mae gan ddulliau lawer o wybodaeth nitty gritty y gallai fod angen i chi ei wybod neu efallai na fydd angen i chi ei wybod, megis meddalwedd a ddefnyddir, demograffeg ac ati, felly dim ond darllen y cyfan os oes angen. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dal i sganio'r adran hon, yn enwedig y weithdrefn, gan ei bod yn rhoi mwy o ddealltwriaeth i chi o'r hyn a ddigwyddodd..
  • Gall y canlyniadau eto fod yn anodd eu darllen. Yn aml nid oes angen i chi wybod yr union ystadegau, a dim ond angen i chi wybod a ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau sylweddol, felly sganiwch yr adran hon eto os nad oes angen i chi ei ddarllen yn drylwyr.
  • Mae'r drafodaeth yn bwysig iawn i'w darllen. Mae'n tueddu i ddechrau gyda throsolwg o'r hyn a ganfuwyd (yn arbed chi ddarllen y canlyniadau!) ac yna'n mynd ymlaen i esbonio pam. Yn y pen draw, rhestrir cryfderau a chyfyngiadau fel arfer, sy'n bwysig os ydych chi'n ei ddadansoddi'n feirniadol.

Mae rhai papurau y bydd angen i chi eu darllen i gyd, mae'n dibynnu ar ei bwysigrwydd. Fodd bynnag, rwy'n gobeithio y bydd yr awgrymiadau hyn yn helpu gyda darllen rhai erthyglau, yn enwedig os ydych chi'n ceisio asesu perthnasedd y peth!

text